Jak zainteresować uczniów twórczością Gustaw Herlinga – Grudzińskiego – warsztaty dla polonistów

Prezentacja ciekawostek biograficznych

Nauczyciele języka polskiego uczestniczyli w przeprowadzonych 21 lutego 2020 r. warsztatach poświęconych postaci Gustawa Herlinga – Grudzińskiego, poszukując inspiracji do  zainteresowania uczniów jego twórczością. Pod kierunkiem prowadzącej szkolenie, p. Agnieszki Grudzińskiej, nauczyciela-konsultanta RODN „WOM” w Częstochowie, poznawali ciekawe i mało znane fakty z życia autora „Innego świata” oraz interesujące zasoby internetowe ukazujące jego biografię i dzieła. Część warsztatową wypełniło tworzenie scenariuszy lekcji oraz omówienie propozycji metodycznych dotyczących wybranych utworów „pisarza wyklętego”.

Dziękujemy za aktywny udział w zajęciach i zapraszamy na kolejne warsztatowe spotkania w naszym Ośrodku .

Agnieszka Grudzińska
nauczyciel-konsultant RODN „WOM” w Częstochowie

Jak zainteresować uczniów twórczością Gustawa Herlinga – Grudzińskiego – warsztaty

Warsztat metodyczny polonisty