Kodowanie na lekcji języka obcego

15 października 2019 r., w ramach tegorocznego Tygodnia Kodowania, w RODN „WOM” w Częstochowie odbyły się warsztaty „Kodowanie na lekcji języka obcego”. W szkoleniu uczestniczyli nauczyciele języków obcych – angielskiego, francuskiego oraz niemieckiego.

Podczas warsztatów uczestnicy dowiedzieli się, czym jest kodowanie, jakie korzyści płyną ze stosowania jego elementów na lekcji języka oraz w jaki sposób dostosować ćwiczenia do poziomu uczniów oraz celów zajęć.

Nauczyciele biorący udział w warsztatach rozwiązywali gry logiczno-matematyczne i wspólnie zastanawiali się, w jaki sposób można je wykorzystać na lekcjach języka obcego do utrwalania słownictwa i struktur gramatycznych.

Ewelina Makowska, nauczyciel-konsultant RODN „WOM” w Częstochowie

Uczestniczki warsztatów rozwiązują sudoku

W sudoku cyfry można zastąpić obrazkami lub słowami

Gry logiczne wzmacniają koncentrację