Kody QR na lekcji języka obcego

Nauczyciele odczytują hasło powitalne

20 stycznia 2020 r. w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie odbyły się warsztaty „Kody QR na lekcji języka obcego”.
Szkolenie adresowane było do nauczycieli języków obcych i jego celem było ukazanie, jak w łatwy sposób wzbogacić i urozmaicić zajęcia językowe. Uczestnicy szkolenia nauczyli się, jak generować własne kody QR odsyłające do poleceń, ćwiczeń online, filmów wideo czy piosenek. Ponadto nauczyli się tworzyć kody do zamalowania, które mogą być ciekawym ćwiczeniem lub nawet testem.

Serdecznie dziękujemy za twórczą atmosferę i zapraszamy na kolejne szkolenia!

Ewelina Makowska, nauczyciel-konsultant RODN „WOM” w Częstochowie

 

Uczestnicy szkolenia uczą się generować kody QR

Tworzenie ćwiczeń z wykorzystaniem kodów QR

Ćwiczenia z kodami QR do zamalowania

Wykorzystanie kodów QR na zajęciach językowych