Konferencja „Akademia Wychowawcy. Podsumowanie wyników Konkursu o tytuł Regionalnego Lidera Wychowania Integralnego i prezentacja przykładów dobrej praktyki pedagogicznej”

Konferencja „Akademia Wychowawcy. Podsumowanie wyników Konkursu o tytuł Regionalnego Lidera Wychowania Integralnego i prezentacja przykładów dobrej praktyki pedagogicznej”24 maja 2017 r. w RODN „WOM” w Częstochowie odbyła się Konferencja „Akademia Wychowawcy. Podsumowanie wyników Konkursu o tytuł Regionalnego Lidera Wychowania Integralnego i prezentacja przykładów dobrej praktyki pedagogicznej”. Honorowy Patronat nad Konkursem objęła Urszula Bauer – Śląski Kurator Oświaty.

Konferencję otworzyła Katarzyna Wilk, dyrektor RODN „WOM” w Częstochowie, która powitała uczestników oraz podkreśliła, że cele i treści konkursu wpisują się w realizację bieżącego kierunku  polityki oświatowej państwa: „Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości”.

Konferencję rozpoczął wykład pt. „Idea wychowania integralnego”, który wygłosiła Elżbieta Doroszuk, nauczyciel-konsultant RODN „WOM” w Częstochowie.

Konferencja „Akademia Wychowawcy. Podsumowanie wyników Konkursu o tytuł Regionalnego Lidera Wychowania Integralnego i prezentacja przykładów dobrej praktyki pedagogicznej”Kolejnym punktem programu konferencji było podsumowanie Konkursu o tytuł Regionalnego Lidera Wychowania Integralnego. Podsumowanie przedstawiła Katarzyna Wilk, dyrektor RODN „WOM” w Częstochowie, podkreślając wysoki poziom merytoryczny prac konkursowych, odzwierciedlający realizację szerokiego spektrum działań wychowawczych, podejmowanych w ramach wychowania integralnego w szkołach i placówkach. Następnie uroczyście ogłoszono wyniki konkursu. Laureaci otrzymali puchary i dyplomy. Komisja konkursowa w składzie: Katarzyna Wilk, dyrektor RODN „WOM” w Częstochowie, Grażyna Bochenkiewicz, wicedyrektor ds. doskonalenia nauczycieli oraz nauczyciele-konsultanci: Elżbieta Doroszuk, Katarzyna Wąsowicz, Paweł Klekot spośród prac konkursowych, jakie wpłynęły z 24 szkół z Częstochowy, Zawiercia oraz powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego, lublinieckiego, myszkowskiego, wyłoniła następujących laureatów:

Pierwsze miejsce – Szkoła Podstawowa w Nieradzie (praca konkursowa wykonana przez: Alicję Golis, Martynę Knysak, Marzenę Sapalską),

Grand Prix – Zespół Niepublicznych Placówek Oświatowych prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Świętego Józefa w Częstochowie (praca konkursowa wykonana przez: Iwonę Nowakowską, Kamilę Cisłowską, Joannę Panicz, s. Agnieszkę Jakubowczak).

WYRÓŻNIENIA:

  • Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 43 w Częstochowie (praca konkursowa wykonana przez: Urszulę Jagiełę, Barbarę Polak),
  • Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Zajączkach Pierwszych (praca konkursowa wykonana przez: Dorotę Smorąg, Annę Grzelińską, Renatę Kistelę, Danielę Szczepaniak),
  • Szkoła Podstawowa nr 5 im. Adama Mickiewicza w Zawierciu (praca konkursowa wykonana przez: Urszulę Kleszcz, Małgorzatę Galińską, Elżbietę Łudzik, Joannę Gewald),
  • Gimnazjum nr 7 im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Częstochowie (praca konkursowa wykonana przez: Annę Sitek, Emilię Sobolewską),
  • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 5 w Częstochowie (praca konkursowa wykonana przez: Edytę Pryt, Agnieszkę Kawalec, Sylwię Szmul, Justynę Studnik-Wrzód).

Konferencja „Akademia Wychowawcy. Podsumowanie wyników Konkursu o tytuł Regionalnego Lidera Wychowania Integralnego i prezentacja przykładów dobrej praktyki pedagogicznej”W gronie szkół wychowujących integralnie, którym jury konkursu przyznało dyplomy, znalazły się również: Zespół Szkół Publicznych nr 5 – Szkoła Podstawowa nr 5 im. Henryka Sienkiewicza w Myszkowie, Katolickie Liceum Ogólnokształcące i Katolickie Gimnazjum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Matki Bożej Jasnogórskiej w Częstochowie, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Borze Zajacińskim, Zespół Szkół w Lubecku, Specjalny Ośrodek Wychowawczy „Dom dla Chłopców” im. św. Stanisława Kostki prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Wynagrodzicielek Najświętszego Oblicza w Częstochowie, Zespół Szkół – Gimnazjum nr 2 im. Józefa Piłsudskiego w Koniecpolu, Miejskie Przedszkole nr 22 im. Marii Montessori w Częstochowie, Szkoła Podstawowa nr 46 im. Stefana Żeromskiego w Częstochowie, Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Mysłowie, Publiczne Gimnazjum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Błogosławionej Matki Teresy z Kalkuty w Lgocie, Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Jana Pawła II w Bieżeniu, Samorządowe Publiczne Przedszkole „Leśne Skrzaty” w Poraju, Zespół Szkół w Czarnym Lesie, Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Częstochowie, Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Lusławicach, Przedszkole Miejskie nr 7 w Lublińcu, Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Winownie.

Następnie laureaci konkursu – dyrektorzy i nauczyciele ze szkół i placówek nagrodzonych i wyróżnionych,  podzielili się z uczestnikami przykładami dobrej praktyki pedagogicznej w zakresie realizacji idei wychowania integralnego.

Konferencji towarzyszyła wystawa tematyczna przygotowana przez Renatę Anioł, nauczyciela Szkoły Podstawowej nr 47 w im. Marii Konopnickiej w Częstochowie.

Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie gratulujemy realizowanych przedsięwzięć wychowawczych i dziękujemy za współpracę.

Grażyna Bochenkiewicz

wicedyrektor ds. doskonalenia nauczycieli RODN „WOM” w Częstochowie

Konferencja „Akademia Wychowawcy. Podsumowanie wyników Konkursu o tytuł Regionalnego Lidera Wychowania Integralnego i prezentacja przykładów dobrej praktyki pedagogicznej” Konferencja „Akademia Wychowawcy. Podsumowanie wyników Konkursu o tytuł Regionalnego Lidera Wychowania Integralnego i prezentacja przykładów dobrej praktyki pedagogicznej” Konferencja „Akademia Wychowawcy. Podsumowanie wyników Konkursu o tytuł Regionalnego Lidera Wychowania Integralnego i prezentacja przykładów dobrej praktyki pedagogicznej” Konferencja „Akademia Wychowawcy. Podsumowanie wyników Konkursu o tytuł Regionalnego Lidera Wychowania Integralnego i prezentacja przykładów dobrej praktyki pedagogicznej” Konferencja „Akademia Wychowawcy. Podsumowanie wyników Konkursu o tytuł Regionalnego Lidera Wychowania Integralnego i prezentacja przykładów dobrej praktyki pedagogicznej” Konferencja „Akademia Wychowawcy. Podsumowanie wyników Konkursu o tytuł Regionalnego Lidera Wychowania Integralnego i prezentacja przykładów dobrej praktyki pedagogicznej” Konferencja „Akademia Wychowawcy. Podsumowanie wyników Konkursu o tytuł Regionalnego Lidera Wychowania Integralnego i prezentacja przykładów dobrej praktyki pedagogicznej” Konferencja „Akademia Wychowawcy. Podsumowanie wyników Konkursu o tytuł Regionalnego Lidera Wychowania Integralnego i prezentacja przykładów dobrej praktyki pedagogicznej” Konferencja „Akademia Wychowawcy. Podsumowanie wyników Konkursu o tytuł Regionalnego Lidera Wychowania Integralnego i prezentacja przykładów dobrej praktyki pedagogicznej” Konferencja „Akademia Wychowawcy. Podsumowanie wyników Konkursu o tytuł Regionalnego Lidera Wychowania Integralnego i prezentacja przykładów dobrej praktyki pedagogicznej” Konferencja „Akademia Wychowawcy. Podsumowanie wyników Konkursu o tytuł Regionalnego Lidera Wychowania Integralnego i prezentacja przykładów dobrej praktyki pedagogicznej” Konferencja „Akademia Wychowawcy. Podsumowanie wyników Konkursu o tytuł Regionalnego Lidera Wychowania Integralnego i prezentacja przykładów dobrej praktyki pedagogicznej”