Konferencja „Forum Młodych – Rodzina to drużyna”

Konferencja „Forum Młodych – Rodzina to drużyna”Takie hasło patronowało konferencji, która odbyła się 28 listopada 2016 r. w Auli „Forum” RODN „WOM” w Częstochowie. Jej celem było promowanie wśród młodzieży oraz nauczycieli  tematyki związanej z funkcjonowaniem rodziny oraz zachęta do uczestnictwa w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy o Rodzinie, która w tym roku odbyła się po raz pierwszy w Polsce, a została zorganizowana przez Wydział Teologiczny Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej. Gośćmi konferencji byli: pani Grażyna Przasnyska
– Przewodnicząca Komitetu Głównego Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Rodzinie, która przekazała informacje dotyczące jej organizacji i przebiegu oraz ks. dr Michał Tunkiewicz – koordynator Olimpiady, który poprowadził wykład związany z tematyką przygotowania do życia w małżeństwie, omawiając ciekawe zagadnienia psychologiczne i prawne. Młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych, która wypełniła po brzegi Aulę „Forum”, wysłuchała prelegenta z ogromnym zainteresowaniem i aktywnie włączała się w przebieg spotkania.

Spotykając się z młodzieżą oraz nauczycielami, organizatorzy promują wartości związane z życiem rodzinnym oraz  docierają z ideą Olimpiady do jak największej ilości szkół w Polsce. Ciekawą zasadą organizacyjną Olimpiady, zachęcającą do udziału w niej, jest możliwość udziału dwuosobowych zespołów uczniowskich we wszystkich trzech etapach. Takie działanie zespołowe ma wiele walorów edukacyjnych.

Goście konferencji przybyli na zaproszenie pani Elżbiety Doroszuk, nauczyciela-konsultanta RODN „WOM” w Częstochowie, która jest również doradcą życia rodzinnego, a zarazem przewodniczącą Komitetu Okręgowego Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Rodzinie.

Agnieszka Grudzińska
nauczyciel-konsultant RODN „WOM” w Częstochowie

Konferencja „Forum Młodych – Rodzina to drużyna” Konferencja „Forum Młodych – Rodzina to drużyna” Konferencja „Forum Młodych – Rodzina to drużyna” Konferencja „Forum Młodych – Rodzina to drużyna” Konferencja „Forum Młodych – Rodzina to drużyna” Konferencja „Forum Młodych – Rodzina to drużyna”