Konferencja „Klub zdrowego przedszkolaka”

Konferencja „Klub zdrowego przedszkolaka” 13 grudnia 2018 r. w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie odbyła się konferencja „Klub zdrowego przedszkolaka” zorganizowana we współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Częstochowie, którą reprezentowała Edyta Kapelka – kierownik sekcji oświaty zdrowotnej.
W konferencji uczestniczyli nauczyciele wychowania przedszkolnego z Częstochowy i powiatów częstochowskiego, kłobuckiego, lublinieckiego i myszkowskiego.

Pierwszym punktem konferencji było wystąpienie Magdaleny Mercik-Mrozińskiej z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Częstochowie, która zapoznała nauczycieli z założeniami i metodami realizacji wojewódzkiego projektu pn. „Klub zdrowego przedszkolaka”.

Następnie uczestnicy konferencji wysłuchali wykładów prowadzonych przez pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Częstochowie:

  • „Zdrowe żywienie w placówkach przedszkolnych” – Magdalena Wypych,
  • „Profilaktyka chorób zakaźnych – szczepienia ochronne” – Iwona Nowak.

Wykłady wygłosili również nauczyciele-konsultanci Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie:

  • „Program promocji zdrowia psychicznego Przyjaciele Zippiego” – Jadwiga Mielczarek, trener międzynarodowego programu zdrowia psychicznego dzieci,
  • „Kształtowanie kompetencji społeczno-emocjonalnych dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym” – dr Agnieszka Leszcz-Krysiak.

Głównym celem konferencji było promowanie postawy prozdrowotnej wśród dzieci i ich rodziców. Uczestnicy konferencji otrzymali również pakiety materiałów edukacyjnych do wykorzystania w pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym.

Jadwiga Mielczarek, nauczyciel-konsultant RODN „WOM” w Częstochowie

Konferencja „Klub zdrowego przedszkolaka” Konferencja „Klub zdrowego przedszkolaka” Konferencja „Klub zdrowego przedszkolaka” Konferencja „Klub zdrowego przedszkolaka” Konferencja „Klub zdrowego przedszkolaka” Konferencja „Klub zdrowego przedszkolaka”