Konferencja „Kreatywność w programowaniu”

IMG_3734 (2)14 grudnia 2016 r. w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie odbyła się konferencja połączona z warsztatami pt. „Kreatywność w programowaniu”. Tematyka podjęta przez prelegentów wpisuje się w działania realizowane przez nasz Ośrodek i związane z przygotowaniem nauczycieli do wdrażania nowej podstawy programowej z zakresu informatyki. Głównym celem była  prezentacja rozwiązań technicznych i metodycznych w zakresie prowadzenia zajęć z programowania. Konferencja oraz towarzyszące jej warsztaty zorganizowane zostały we współpracy z Kuratorium Oświaty w Katowicach.

Prelegentami podczas konferencji byli: Pan Andrzej Jerzy Mróz – starszy specjalista Wydziału Rozwoju Edukacji, koordynator z ramienia Kuratorium Oświaty w Katowicach pilotażu wdrożenia programowania w szkołach; Barbara Halska – nauczyciel w Zespole Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu-Zdroju, Nauczyciel Roku 2014; Anna Krawczyk – trener Mistrzów Kodowania, koordynator programu Koduj dla Polski na Górnym Śląsku. Wystąpienia prelegentów związane były z innowacyjnymi rozwiązaniami metodycznymi i technicznymi pozwalającymi na efektywne kształcenie myślenia komputacyjnego oraz umiejętności programowania. Po wspólnej części konferencyjnej odbyły się warsztaty prowadzone przez prelegentów oraz nauczycieli bibliotekarzy i konsultantów RODN „WOM” w Częstochowie. Ich celem była praktyczna prezentacja proponowanych rozwiązań technicznych i metodycznych.

Na zakończenie konferencji poinformowano, że ośrodek doskonalenia nauczycieli będzie wspomagał nauczycieli, których szkoły przystąpiły do pilotażu wdrożenia programowania do szkół. Przekazano także informację dotyczącą planowanych form doskonalenia wiążących się z nauką programowania od najmłodszych lat.

IMG_3752 (2) IMG_3757 (2) IMG_3773 (2) IMG_3779 (2) IMG_3800 (2) IMG_3813 (2) IMG_3827 (2) IMG_3831 (2) IMG_3837 (2) IMG_3844 (2) IMG_3864 (2) IMG_3867 (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Dąbrowska, Anna Hiller – nauczyciele bibliotekarze,

Katarzyna Michalak, Tomasz Karoń –  nauczyciele konsultanci.