Konferencja „Mapy dziecięcych emocji”

28 maja 2019 r. w siedzibie RODN „WOM” w Częstochowie odbyła się konferencja pt. „Mapy dziecięcych emocji. Kształtowanie kompetencji społeczno-emocjonalnych dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym” zorganizowana we współpracy z ROM-E Metis w Katowicach.

Celem konferencji było poszerzenie wiedzy uczestników na temat rozwoju emocjonalnego dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz wzrost skuteczności oddziaływań przedszkoli i szkół w obszarze wspierania rozwoju.

Tematyka wykładów dotyczyła przyczyn zaburzeń emocjonalnych dzieci (wystąpienia lekarzy psychiatrów Aleksandry Sztuki oraz Marcina Sztuki) oraz prezentacji programu „Porozumienie bez przemocy” i możliwości jego implementacji do warunków przedszkola i szkoły (wystąpienie Moniki Szczepanik).

W drugiej części zaprezentowano Program „Przyjaciele Zippiego” (wystąpienie Jadwigi Mielczarek) oraz znaczenie emocji w pracy nauczyciela – poprzez analizę dwóch uczuć: bliskości i wdzięczności (wystąpienie dr Agnieszki Leszcz-Krysiak i Tomasza Wojtasika).

Część praktyczna była prezentacją przykładów dobrej praktyki pedagogicznej w zakresie realizacji w szkołach i przedszkolach programów rozwijających kompetencje emocjonalne u dzieci. Zaprezentowano cztery przykłady wdrożenia programu „Z kangurkiem Bubusiem w świat emocji” (napisanego przez dr Aleksandrę Kruszewską oraz dr Agnieszkę Leszcz-Krysiak) oraz autorski program wspierania rozwoju emocjonalno-społecznego dzieci w wieku przedszkolnym „Mówię sercem, czuję więcej” – autorstwa Katarzyny Świerzy oraz Małgorzaty Wojtusik. Program może być dowodem na głęboki sens współpracy przedszkola i poradni psychologiczno-pedagogicznej, w których pracują jego autorki i realizatorki.

Planujemy, aby kontynuacją konferencji był pokaz oraz omówienie filmu pt. „Alfabet” – wymienianego przez ww. lekarzy-psychiatrów jako ważny obraz pokazujący systemowe praprzyczyny lęków, fobii szkolnych oraz wypalenia zawodowego nauczycieli.

Dziękujemy prelegentom i uczestnikom za wartościową podróż po mapach własnych emocji i uczuć.