Konferencja Na jurajskich szlakach… Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne

Konferencja Na jurajskich szlakach… Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne, będąca wspólną inicjatywą Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie oraz Zarządu Okręgu Ligi Ochrony Przyrody w Częstochowie, przeszła do historii.  W dniu 24.11 2021 r. w murach naszego ośrodka kolejny raz spotkali się miłośnicy Jury Krakowsko-Częstochowskiej, aby wymienić się pomysłami na rozwijanie wśród uczniów postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne oraz wysłuchać ciekawych wykładów. Na jurajskie szlaki w tym roku wyruszył z nami Pan Adam Markowski ze Związku Gmin Jurajskich, przedstawiając znaczenie tej organizacji dla Jury Krakowsko-Częstochowskiej. O roli prawidłowego odżywiania w trakcie wędrówek po turystycznych szlakach mówiła Pani Karolina Górnik-Horn, pracownik Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego w Częstochowie, a na spacer po Jurajskich Parkach Krajobrazowych województwa małopolskiego zaprosił nas ks. dr Artur Niechwiej. Słuchając wystąpienia Pani Elżbiety Janik, kustosza Działu Przyrody Muzeum Częstochowskiego, uczestnicy konferencji poznali życie sów zamieszkujących Częstochowę i jej najbliższe okolice, po czym Pani Justyna Klimczak, doradca metodyczny RODN „WOM” w Częstochowie, przybliżyła słuchaczom zagadnienie edukacji regionalnej, odwołując się do przykładu jurajskiej gminy Mstów. Spotkanie podsumowała Pani Aleksandra Krawczyk, konsultant RODN „WOM” w Częstochowie, poruszając zagadnienie wykorzystania przykładów dobrej praktyki edukacyjnej w rozwijaniu proekologicznych postaw uczniowskich.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom i już dziś zapraszamy na jubileuszowe, dziesiąte spotkanie.

Plakat

Jura1 Otwarcie konferencji, fot. M. Błoch

Jura1a Uczestnicy konferencji, fot. M. Błoch

Jura2 Uczestnicy konferencji, fot. M. Błoch

Jura3  Wystąpienie Pana Adama Markowskiego, fot. M. Błoch

Jura4   Materiały dla uczestników spotkania, fot. M. Błoch

Jura5 Podziękowanie dla Księdza dr. Artura Niechwieja SJ, fot. J. Klimczak

Jura6 Aleksandra Krawczyk i Elżbieta Janik, fot. J. Klimczak

Jura7 Pani Karolina Górnik-Horn omawia zasady żywienia dzieci w wieku szkolnym, fot. J. Klimczak

Jura8 Podsumowanie współpracy RODN „WOM” z Zarządem Okręgu LOP w Częstochowie, fot. J. Klimczak

Jura9 Wystąpienie Pani Justyny Klimczak , fot. A.Krawczyk

Jura10 Jurajska gmina Mstów fot. A.Krawczyk

Jura11 „Planeta na topie” – wystawa pokonkursowa, fot. J. Klimczak