Konferencja „Nowa Edukacja Kulturowa. Na styku edukacji i kultury: ludzie, metody, praktyki”

Konferencja „Nowa Edukacja Kulturowa. Na styku edukacji i kultury: ludzie, metody, praktyki”22 listopada 2016 r. w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie odbyła się konferencja podsumowująca Program „Bardzo Młoda Kultura” w województwie śląskim w roku 2016: Nowa Edukacja Kulturowa. Na styku edukacji i kultury: ludzie, metody, praktyki”. Konferencja zgromadziła nauczycieli, animatorów i edukatorów kultury. Spotkanie otworzyła Pani Katarzyna Wilk, dyrektor Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie. Liderem Programu Narodowego Centrum Kultury „Bardzo Młoda Kultura 2016–2018” w województwie śląskim jest Regionalny Instytut Kultury w Katowicach. O Nowej Edukacji Kulturowej „Bardzo Młoda Kultura” jako inicjatywie edukacyjno-kulturalnej w swym wystąpieniu mówił Pan Adam Pastuch, dyrektor Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach. Naczelną ideą projektu było zbliżenie sektorów oświaty i kultury w prowadzeniu edukacji kulturowej na rzecz dzieci i młodzieży oraz diagnozowanie i wspieranie jej realizacji. Następnie Pani Sylwia Kurcab, nauczyciel konsultant ds. edukacji artystycznej i regionalnej RODN „WOM” w Częstochowie przedstawiła temat „Edukacja kulturowa w szkole i placówce”.

Konferencja „Nowa Edukacja Kulturowa. Na styku edukacji i kultury: ludzie, metody, praktyki”Uczestnicy konferencji zostali zapoznani z przykładami dobrej praktyki w zakresie edukacji kulturowej realizowanymi przez partnerstwa, które zostały podjęte we współpracy z RIK w Katowicach.

Podczas konferencji zaprezentowano również metody i praktyki edukacji kulturowej na przykładzie Zespołu Szkół Artystycznych i Akademickich „ALA” w Częstochowie. Przedstawiła je Pani Dorota Wojciechowska, współzałożyciel i dyrektor szkoły.

Konferencję zamknęła debata o metodach i sposobach zbliżania działań nauczycieli i animatorów w kształceniu dzieci i młodzieży. W debacie głos zabrali: Pani Beata Gendek-Barhoumi, nauczyciel VII LO im. M. Kopernika w Częstochowie, wyróżniona tytułem Animatora Kultury w Konkursie Nauczyciel Roku 2015, Pani Izabela Karwot, dyrektor Domu Kultury w Rybniku-Boguszowicach, Pan Marcin Wilczyński, nauczyciel Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Ornontowicach i Pan Maciej Zygmunt, reprezentujący RIK w Katowicach.

Konferencji towarzyszyła wystawa prac Pani Romualdy Anioł Lubas, nauczyciela Gimnazjum im. J. Korczaka w Blachowni.

Konferencja „Nowa Edukacja Kulturowa. Na styku edukacji i kultury: ludzie, metody, praktyki”Konferencja „Nowa Edukacja Kulturowa. Na styku edukacji i kultury: ludzie, metody, praktyki”Konferencja „Nowa Edukacja Kulturowa. Na styku edukacji i kultury: ludzie, metody, praktyki”Konferencja „Nowa Edukacja Kulturowa. Na styku edukacji i kultury: ludzie, metody, praktyki”Konferencja „Nowa Edukacja Kulturowa. Na styku edukacji i kultury: ludzie, metody, praktyki” Konferencja „Nowa Edukacja Kulturowa. Na styku edukacji i kultury: ludzie, metody, praktyki”Konferencja „Nowa Edukacja Kulturowa. Na styku edukacji i kultury: ludzie, metody, praktyki”Konferencja „Nowa Edukacja Kulturowa. Na styku edukacji i kultury: ludzie, metody, praktyki”

Sylwia Kurcab
nauczyciel-konsultant RODN „WOM” w Częstochowie