Konferencja „Nowa podstawa programowa z języka polskiego w szkołach ponadpodstawowych – filozofia zmiany, wymagania edukacyjne, planowanie pracy”

Konferencja "Nowa podstawa programowa z języka polskiego w szkołach ponadpodstawowych – filozofia zmiany, wymagania edukacyjne, planowanie pracy"„Nowa podstawa programowa z języka polskiego w szkołach ponadpodstawowych – filozofia zmiany, wymagania edukacyjne, planowanie pracy” – taki temat stał się przedmiotem konferencji, która miała miejsce 15 listopada 2018 r. na Auli „Forum” i była skierowana do nauczycieli języka polskiego szkół ponadpodstawowych. Z ogromnym zainteresowaniem przyjęli oni wykład naszego wyjątkowego gościa – pani dr Wioletty Kozak, kierownika Wydziału Egzaminu Maturalnego Centralnej Konferencja "Nowa podstawa programowa z języka polskiego w szkołach ponadpodstawowych – filozofia zmiany, wymagania edukacyjne, planowanie pracy"Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie, która zapoznała uczestników z nowymi wymaganiami edukacyjnymi w nauczaniu języka polskiego, wynikającymi z wprowadzenia nowej podstawy programowej oraz z planowanymi zmianami dotyczącymi egzaminu maturalnego. Drugą część konferencji wypełniła przygotowana przez organizatora konferencji, p. Agnieszkę Grudzińską, prezentacja ciekawych materiałów dydaktycznych, pokazujących, jak na lekcji języka polskiego integrować kształcenie językowe z literackim i kulturowym.

Konferencja "Nowa podstawa programowa z języka polskiego w szkołach ponadpodstawowych – filozofia zmiany, wymagania edukacyjne, planowanie pracy" Konferencja "Nowa podstawa programowa z języka polskiego w szkołach ponadpodstawowych – filozofia zmiany, wymagania edukacyjne, planowanie pracy"  Konferencja "Nowa podstawa programowa z języka polskiego w szkołach ponadpodstawowych – filozofia zmiany, wymagania edukacyjne, planowanie pracy" Konferencja "Nowa podstawa programowa z języka polskiego w szkołach ponadpodstawowych – filozofia zmiany, wymagania edukacyjne, planowanie pracy"