Konferencja „Oddani Skutecznej Edukacji”

Konferencja „Oddani Skutecznej Edukacji”10 lutego 2017 r. w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie odbyła się konferencja pt. „Oddani Skutecznej Edukacji”, w ramach współpracy RODN „WOM” z instytucją edukacyjną Pearson Central Europe Sp. z o.o.

Pearson jest między innymi organizatorem międzynarodowych egzaminów z języka angielskiego, uznawanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jako dające kwalifikacje językowe do nauczania języka angielskiego w przedszkolach i klasach I–III szkoły podstawowej. Od ponad roku do ww. egzaminów nauczyciele mogą podchodzić w RODN „WOM” w Częstochowie, który działa również jako akredytowane centrum egzaminacyjne PEARSON TEST OF ENGLISH GENERAL.

Powyższą informacją pani Marta Lipska, nauczyciel-konsultant RODN „WOM” w Częstochowie, rozpoczęła konferencję, prezentując następnie na stronie internetowej Ośrodka bazę bezpłatnych materiałów dydaktycznych, tworzoną dla nauczycieli języka angielskiego w ramach otwartych zasobów edukacyjnych. Materiały te, zamieszczone na licencji CC-BY, to ćwiczenia autorskie stworzone przez nauczycieli języka angielskiego, które można wykorzystywać na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych. Ćwiczenia można również modyfikować i dostosowywać do indywidualnych potrzeb i umiejętności uczniów.

Następnie, przedstawiciele firmy Pearson, pani Magdalena Chrabąszcz i pan Jan Witek nakreślili nadchodzące zmiany w nauczaniu języków obcych. Sesje szkoleniowe podczas konferencji poprowadzili w języku angielskim trenerzy firmy Pearson: pani Anna Kolbuszewska i pan Marek Jędryka. Zaprezentowano pomysły na to, jak prowadzić niezapomniane lekcje oraz efektywnie nauczać słownictwa i gramatyki. Omówiono fakty i mity na temat wykorzystywania nowoczesnych technologii w nauczaniu oraz zaprezentowano interaktywne materiały dydaktyczne stworzone przez firmę Pearson. Sesje szkoleniowe były pełne inspiracji i humoru.

Konferencja „Oddani Skutecznej Edukacji” Konferencja „Oddani Skutecznej Edukacji” Konferencja „Oddani Skutecznej Edukacji” Konferencja „Oddani Skutecznej Edukacji” Konferencja „Oddani Skutecznej Edukacji” Konferencja „Oddani Skutecznej Edukacji”