Konferencja podsumowująca Konkurs o tytuł regionalnego lidera kształtowania postaw proekologicznych. Ogłoszenie wyników konkursu

Konferencja podsumowująca Konkurs o tytuł regionalnego lidera kształtowania postaw proekologicznych. Ogłoszenie wyników konkursu5 czerwca 2018 r. w RODN „WOM” w Częstochowie odbyła się Konferencja podsumowująca Konkurs o tytuł regionalnego lidera kształtowania postaw proekologicznych.Konferencję otworzyła Grażyna Bochenkiewicz, wicedyrektor ds. doskonalenia nauczycieli RODN „WOM” w Częstochowie. Powitała uczestników konferencji, nauczycieli, którzy wzięli udział w konkursie oraz obecnych dyrektorów przedszkoli, szkół, placówek, którzy dają „zielone światło” dla różnorodnych działań proekologicznych.
Pani wicedyrektor podkreśliła, że konkurs zorganizowany został we współpracy z Ligą Ochrony Przyrody Oddział w Częstochowie, który reprezentowali: Pan Janusz Rapalski – prezes Oddziału i Pani Maria Jasińska – wiceprezes.
Stwierdziła, że konkurs o tytuł regionalnego lidera jest najważniejszym konkursem dla nauczycieli, realizowanym w naszym ośrodku. Jest on organizowany corocznie, zawsze w innym zakresie tematycznym. Przypomniała, że tegoroczny konkurs nawiązywał do jednego z bieżących kierunków polityki oświatowej państwa, ogłoszonego przez Ministra Edukacji Narodowej tj. „Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły”. W kontekście tego kierunku akcent konkursu postawiony został na działania proekologiczne. Zdaniem organizatorów takie działania podejmowane przez nauczycieli, często we współpracy z rodzicami i szerokim kręgiem zewnętrznym, stanowią ważną składową działań wychowawczych i doskonale wzmacniają wychowawczą rolę szkoły.
Konferencja podsumowująca Konkurs o tytuł regionalnego lidera kształtowania postaw proekologicznych. Ogłoszenie wyników konkursuPani wicedyrektor podkreśliła, że istotnym celem konkursu było wypromowanie w środowisku oświatowym działań tych placówek, które wypracowały i realizują kreatywne rozwiązania w zakresie szeroko rozumianej edukacji ekologicznej oraz w ten sposób wdrażają dzieci i uczniów do odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego. Celem konkursu było także upowszechnianie przykładów dobrej praktyki pedagogicznej w celu wzajemnej inspiracji do  podejmowania nowych rozwiązań.
Konferencję moderowała Pani Aleksandra Krawczyk, nauczyciel-konsultant RODN „WOM” w Częstochowie. Uczestnicy konkursu – autorzy nagrodzonych i wyróżnionych prac przedstawili kolejno własne przedsięwzięcia – zaprezentowali przykłady dobrej praktyki pedagogicznej w oparciu o prezentacje konkursowe.
Następnie Pani Aleksandra Krawczyk podsumowała pracę komisji konkursowej, która oceniła 20 prezentacji wraz z artykułmi. Poinformowała, że komisja konkursowa brała pod uwagę przede wszystkim zgodność prac z tematem konkursu, wartość merytoryczną zastosowanych rozwiązań oraz walory edukacyjne, wychowawcze i profilaktyczne prowadzonych działań. Ponadto punktowano – obok aktywnego udziału uczniów – także wsparcie rodziców i przedstawicieli środowiska w podejmowanych przedsięwzięciach proekologicznych. Ocenie podlegały również: jasność i czytelność przekazu treści oraz umiejętności wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych, w tym przede wszystkim możliwości, jakie daje aplikacja Sway.
Następnie Pani Grażyna Bochenkiewicz uroczyście ogłosiła wyniki konkursu. W kategorii przedszkoli laureatami zostali:

  • 1 miejsce i tytuł Regionalnego lidera kształtowania postaw proekologicznych otrzymało Miejskie Przedszkole nr 41 w Częstochowie; autorzy pracy konkursowej: Małgorzata Balcerek, Beata Dorożyńska, Beata Muszalik,
  • wyróżnienie: Miejskie Przedszkole nr 2 w Częstochowie; autorzy pracy konkursowej: Joanna Kromołowska, Barbara Lis, Beata Lis, Marta Pałęga,
  • wyróżnienie: Oddziały Miejskiego Przedszkola nr 8 w Częstochowie; autorzy pracy konkursowej: Agnieszka Makles, Marzena Pietruszka, Joanna Stala.

Laureatami w kategorii szkoły i placówki zostali:

  • 1 miejsce i tytuł Regionalnego lidera kształtowania postaw proekologicznych otrzymał Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miedźnie; autorzy pracy konkursowej: Marzena Bęben, Justyna Cichoń-Dec, Urszula Mazurek-Deska,
  • wyróżnienie: Zespół Szkół w Kochanowicach; autorzy pracy konkursowej: Alicja Babiuch i Mariusz Koza,
  • wyróżnienie: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Częstochowie; autorzy pracy konkursowej: Grażyna Beleć, Iwona Bartłomiejczyk, Monika Karbowiak, Katarzyna Pawińska.

Konferencja podsumowująca Konkurs o tytuł regionalnego lidera kształtowania postaw proekologicznych. Ogłoszenie wyników konkursuPamiątkowe dyplomy przyznano również: Oddziałom Miejskiego Przedszkola nr 7 w Częstochowie, Miejskiemu Przedszkolu nr 8 w Częstochowie, Miejskiemu Przedszkolu nr 16 w Częstochowie, Miejskiemu Przedszkolu nr 22 im. M. Montessori w Częstochowie, Miejskiemu Przedszkolu nr 31 w Częstochowie, Przedszkolu im. Pluszowego Misia w Pawonkowie, Gminnemu Przedszkolu Publicznemu w Rędzinach, Szkole Podstawowej nr 13 im. K. Makuszyńskiego w Częstochowie, Szkole Podstawowej nr 31 z Oddziałami Integracyjnymi w Częstochowie, Szkole Podstawowej im. R. Traugutta w Janowie, Szkole Podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. gen. J. Bema w Kamyku, Szkole Podstawowej im. G. Morcinka w Poczesnej, Szkole Podstawowej im. J. Lompy w Starczy, Szkole Podstawowej w Strzebiniu.
Następnie Pani Aleksandra Krawczyk poinformowała, że publikacje najlepszych prac konkursowych w formie artykułów ukażą się na łamach „Częstochowskiego Biuletynu Oświatowego”, natomiast prezentacje w aplikacji Sway będą dostępne na stronie internetowej ośrodka.
Konferencję zamknęła Pani Grażyna Bochenkiewicz, która złożyła gratuluje zwycięzcom konkursu, wszystkim uczestnikom podziękowała za współpracę i zaprosiła do udziału w kolejnych przedsięwzięciach organizowanych przez RODN „WOM” w Częstochowie oraz Ligę Ochrony Przyrody w Częstochowie.
Zapraszamy do zapoznania się z nagrodzonymi pracami:

Grażyna Bochenkiewicz, Aleksandra Krawczyk

Konferencja podsumowująca Konkurs o tytuł regionalnego lidera kształtowania postaw proekologicznych. Ogłoszenie wyników konkursu Konferencja podsumowująca Konkurs o tytuł regionalnego lidera kształtowania postaw proekologicznych. Ogłoszenie wyników konkursu Konferencja podsumowująca Konkurs o tytuł regionalnego lidera kształtowania postaw proekologicznych. Ogłoszenie wyników konkursu Konferencja podsumowująca Konkurs o tytuł regionalnego lidera kształtowania postaw proekologicznych. Ogłoszenie wyników konkursu Konferencja podsumowująca Konkurs o tytuł regionalnego lidera kształtowania postaw proekologicznych. Ogłoszenie wyników konkursu Konferencja podsumowująca Konkurs o tytuł regionalnego lidera kształtowania postaw proekologicznych. Ogłoszenie wyników konkursu Konferencja podsumowująca Konkurs o tytuł regionalnego lidera kształtowania postaw proekologicznych. Ogłoszenie wyników konkursu  Konferencja podsumowująca Konkurs o tytuł regionalnego lidera kształtowania postaw proekologicznych. Ogłoszenie wyników konkursu Konferencja podsumowująca Konkurs o tytuł regionalnego lidera kształtowania postaw proekologicznych. Ogłoszenie wyników konkursu