Konferencja „Poradnictwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”


Konferencja „Poradnictwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”Doskonalenie wiedzy i umiejętności w zakresie pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi jest niezwykle ważnym zadaniem każdego nauczyciela. 24 listopada 2015 roku w naszym ośrodku odbyła się konferencja „Poradnictwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”. Spotkanie to skierowane było szczególnie do nauczycieli, pedagogów specjalnych, doradców zawodowych oraz osób, które w szkole realizują zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego.

Konferencja „Poradnictwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”Celem tego wydarzenia edukacyjnego było poszerzenie wiedzy i umiejętności uczestników w zakresie organizowania i prowadzenia doradztwa edukacyjno-zawodowego dla szczególnej grupy uczniów, jaką są uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz wzbudzenie refleksji w aspekcie funkcjonowania osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na rynku pracy. Konferencji towarzyszyły wystąpienia znanych i cenionych specjalistów związanych z doradztwem zawodowym (poniżej umieszczono materiały pokonferencyjne).

Uzyskane informacje zwrotne od uczestników spotkania świadczą o pozytywnym odbiorze tego wydarzenia oraz o potrzebie kolejnych szkoleń w tym zakresie.

Aneta Żurek – nauczyciel konsultant RODN „WOM” w Częstochowie, organizator konferencji

Materiały z konferencji:
Aneta Żurek
Monika Zakrzewska
Elżbieta Antosz
Izabela Wilkos

Konferencja „Poradnictwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” Konferencja „Poradnictwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” Konferencja „Poradnictwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” Konferencja „Poradnictwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”