Konferencja „Przemoc niejedno ma imię”

26 kwietnia 2018 r. w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie odbyła się konferencja „Przemoc niejedno ma imię” poświęcona problemowi przeciwdziałania przemocy wśród dzieci i młodzieży. Uczestniczyli w niej nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek oświatowych, wychowawcy klas, pedagodzy szkolni.

Konferencję przygotowała i przeprowadziła Pani Urszula Mielczarek, nauczyciel-konsultant RODN „WOM” w Częstochowie. Podczas otwarcia nawiązała do tematu przewodniego. Stwierdziła, że przemoc to agresja, której celem jest wyrządzenie ekstremalnej szkody drugiej osobie. Podkreśliła również, że każda przemoc jest agresją, ale nie każda agresja jest przemocą.

W części konferencji zatytułowanej „Wychowanie i profilaktyka oparte na respektowaniu praw i obowiązków ucznia” uczestnicy obejrzeli spektakl teatralny w wykonaniu uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. A. Mickiewicza w Krzepicach, tj. zespołu wokalno-tanecznego „Wiolinki” pracującego pod opieką Pani Marzeny Palacz i Pani Ewy Strzelczyk-Krysiak oraz zespołu teatralnego „Bajduś” kierowanego przez Panią Irenę Głąb i Panią Bożenę Czaję. Uczniowie w zabawny sposób przedstawili obowiązki i prawa ucznia.

W dalszej części konferencji prelegenci podjęli następujące tematy: „Przeciwdziałanie zachowaniom agresywnym wśród dzieci i młodzieży”– Pani dr Elena Karpuszenko z Akademii im. J. Długosza w Częstochowie oraz „Przemoc wśród dzieci i młodzieży a uwarunkowania rodzinne” – Pani Agnieszka Denkiewicz z Częstochowskiego Centrum Interwencji Kryzysowej.

Urszula Mielczarek, nauczyciel-konsultant RODN „WOM” w Częstochowie