Konferencja „Reformacja a reforma katolicka – refleksje ekumeniczne w kontekście 500-lecia Reformacji”

Konferencja „Reformacja a reforma katolicka – refleksje ekumeniczne w kontekście 500-lecia Reformacji”22 kwietnia 2017 r. w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie odbyła się konferencja „Reformacja a reforma katolicka – refleksje ekumeniczne w kontekście 500-lecia Reformacji”. W spotkaniu udział wzięli nauczyciele religii i historii szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Przedsięwzięcie zorganizowano we współpracy z Referatem Katechetycznym Kurii Metropolitalnej w Częstochowie.

Tematyka podjęta przez prelegentów wpisała się w obchody roku 2017, który został ogłoszony przez Radnych Sejmiku Województwa Śląskiego Rokiem Reformacji.

Konferencję otworzyła Grażyna Bochenkiewicz, wicedyrektor RODN „WOM” w Częstochowie. Rolę moderatora pełniła Iwona Karlak, nauczyciel-konsultant RODN „WOM” w Częstochowie, a w problematykę spotkania wprowadził uczestników ks. dr Roman Ceglarek, dyrektor Referatu Katechetycznego Kurii Metropolitalnej w Częstochowie.

Pani Elżbieta Straszak, nauczyciel-konsultant RODN „WOM” w Częstochowie, przybliżyła zagadnienia dotyczące przebiegu reformacji w Europie a mianowicie jej przyczyny, skutki i głównych przedstawicieli.Konferencja „Reformacja a reforma katolicka – refleksje ekumeniczne w kontekście 500-lecia Reformacji”

Wykład wygłoszony przez ks. dr. hab. Sławomira Zabraniaka, adiunkta w Zakładzie Historii Nowożytnej Uniwersytetu Rzeszowskiego, dotyczył genezy i rozwoju reformacji na ziemiach polskich. Zostały w nim przedstawione początki reformacji w okresie Rzeczypospolitej szlacheckiej, jej zasięg oraz działacze reformacyjni tego okresu.

Ks. dr Paweł Kostrzewski, wykładowca w Wyższym Instytucie Teologicznym w Częstochowie, poruszył temat osiągnięć duchowych i kulturowych reformacji i kontrreformacji. Mówił o literaturze, sztuce, architekturze i osiągnięciach naukowych tego okresu.

Zwieńczeniem konferencji było wystąpienie ks. dr. Jarosława Grabowskiego, wykładowcy dogmatyki i ekumenizmu w Wyższym Seminarium Duchownym w Częstochowie, pt. „Od konfliktu do komunii: katolicy i luteranie – co nas łączy, a co dzieli?”. Prelegent poruszył trudny temat dialogu ekumenicznego oraz potrzeby współpracy przy rozwiązywaniu konfliktów. Starał się znaleźć odpowiedź na pytanie, czy dialog podjęty lata temu utorował drogę do jedności?

Tematyka konferencji uwzględniła zarówno aspekty historyczne jak i ekumeniczne odnoszące się do istotnych zagadnień dotyczących reformacji.

Iwona Karlak, Elżbieta Straszak
nauczyciele-konsultanci RODN „WOM” w Częstochowie

Konferencja „Reformacja a reforma katolicka – refleksje ekumeniczne w kontekście 500-lecia Reformacji” Konferencja „Reformacja a reforma katolicka – refleksje ekumeniczne w kontekście 500-lecia Reformacji” Konferencja „Reformacja a reforma katolicka – refleksje ekumeniczne w kontekście 500-lecia Reformacji” Konferencja „Reformacja a reforma katolicka – refleksje ekumeniczne w kontekście 500-lecia Reformacji” Konferencja „Reformacja a reforma katolicka – refleksje ekumeniczne w kontekście 500-lecia Reformacji” Konferencja „Reformacja a reforma katolicka – refleksje ekumeniczne w kontekście 500-lecia Reformacji”