Konferencja „Samorząd uczniowski a wychowanie dzieci ku wartościom”

15 maja 2019 r. w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM”  w Częstochowie odbyła się konferencja „Samorząd uczniowski a wychowanie dzieci ku wartościom”. Uczestniczyli w niej nauczyciele opiekunowie samorządów uczniowskich oraz uczniowie szkół podstawowych i oddziałów z powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego, lublinieckiego i myszkowskiego oraz miasta Częstochowa. Celem konferencji było stworzenie przestrzeni do prezentacji dobrej praktyki w zakresie skutecznego kształtowania wartości i postaw uczniów przez działanie w samorządzie uczniowskim. Tegoroczna konferencja skupiona była na prezentacjach aktywności samorządu uczniowskiego prowadzonych metodą projektu. Spotkanie zorganizował i zrealizował zespół nauczycieli-konsultantów RODN „WOM” w Częstochowie w składzie: Bożena Harasimowicz, Katarzyna Michalak, Elżbieta Straszak.

Wystąpienia wraz z przygotowanym multimedialnym pokazem dobrej praktyki pedagogicznej przeprowadziły zespoły uczniów pod kierownictwem nauczycieli opiekunów samorządu uczniowskiego:

Projekt Samorząd – morzem możliwości: Julia Musiał, Lena Szczęsna, Julia Hasikowska –uczennice Szkoły Podstawowej im. W. Broniewskiego w Dąbrowie Zielone oraz Donata Węgrzynek – opiekunka samorządu uczniowskiego

Projekt Zgrana klasa
Weronika Biszta, Julia Jankowska – uczennice Szkoły Podstawowej nr 12 im. Bolesława Chrobrego w Częstochowie oraz Beata Mieleszko – koordynatorka projektu

Projekt  Zdrowo zabawowo
Wiktoria Gniesław, Alicja Sipa, Aleksandra Otręba – uczennice Szkoły Podstawowej  nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Częstochowie oraz Agnieszka Kielan, Beata Piech – opiekunki samorządu uczniowskiego

Projekt  Łączymy pokolenia
Oliwia Rak, Paulina Kwec, Martyna Koszczyk – uczennice Szkoły Podstawowej nr 47 im. Marii Konopnickiej w Częstochowie oraz Renata Anioł – opiekunka samorządu uczniowskiego.

Efekty przedstawionych projektów spotkały się z entuzjastycznym przyjęciem publiczności. Prezentowane przykłady stanowią, zdaniem uczestników konferencji, źródło inspiracji
i motywacji do działania.

Bożena Harasimowicz, Katarzyna Michalak, Elżbieta Straszak nauczyciele-konsultanci RODN „WOM” w Częstochowie.

Publiczność zasłuchana w opowieści o samorządności Podziękowanie uśmiechem dla organizatorów konferencji Uczennice SP nr 2 w Częstochowie prezentują efekty projektu Zdrowo zabawowo Uczennice SP nr 12 w Częstochowie prezentują efekty projektu Zgrana klasa Uczennice SP w Dąbrowie Zielonej prezentują efekty projektu Samorząd morzem możliwości Uczennice SP nr 47 w Częstochowie prezentują efekty projektu Łączymy pokolenia