Konferencja „Samorząd uczniowski drogą do wychowania dzieci ku wartościom”

14 maja 2018 r. w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie odbyła się konferencja „Samorząd uczniowski drogą do wychowania dzieci ku wartościom”. Uczestniczyli w niej nauczyciele opiekunowie samorządów uczniowskich oraz uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów z powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego, lublinieckiego i myszkowskiego.

Celem konferencji było stworzenie przestrzeni do prezentacji dobrej praktyki w zakresie skutecznego kształtowania wartości i postaw uczniów przez działanie w samorządzie uczniowskim.

Tegoroczna konferencja skupiona była na prezentacjach aktywności samorządu uczniowskiego prowadzonych metodą projektu.

Spotkanie zorganizował i zrealizował zespół nauczycieli-konsultantów RODN „WOM”
w Częstochowie w składzie: Bożena Harasimowicz, Katarzyna Michalak, Elżbieta Straszak.

Wystąpienia wraz z przygotowanym multimedialnym pokazem dobrych praktyk przeprowadziły zespoły uczniów pod kierownictwem nauczycieli opiekunów samorządu uczniowskiego w następującej kolejności:

Projekt  Po naszemu
Roksana Bartelak, Julia Soboniak, Julia Zyskowska, Nikola Zyskowska – uczennice Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lubojnie oraz Michał Kalota, Joanna Konieczek – opiekunowie samorządu uczniowskiego

Projekt  Najpiękniejsza mufina
Mariusz Bednarczyk, Julia Makles, Jan Słomczyński, Katarzyna Dąbrowska – uczniowie Szkoły Podstawowej  nr 3 im. Jana Pawła II w Kłobucku oraz Katarzyna Dąbrowska – opiekunka samorządu uczniowskiego

Projekt Wspólnota szkolna w budowie 
Iza Kotas, Julia Małolepsza, Oliwia Zajder – uczennice Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kościelcu oraz Małgorzata Słabosz – opiekunka samorządu uczniowskiego

Projekt  Mamy inicjatywę, mamy pasję
Klaudia Krawczyk, Marika Kuździeń – uczennice Szkoły Podstawowej nr 13 im. Kornela Makuszyńskiego w Częstochowie oraz Agata Sokołowska, Luiza Wachelka – opiekunki samorządu uczniowskiego

Efekty przedstawionych projektów spotkały się z entuzjastycznym przyjęciem publiczności. Prezentowane przykłady stanowią, zdaniem uczestników konferencji, źródło inspiracji
i motywacji do działania.

Bożena Harasimowicz, nauczyciel-konsultant RODN „WOM” w Częstochowie