Konferencja Samorządów Uczniowskich Szkół Ponadgimnazjalnych „Twój realny wpływ na miasto i szkołę”

26 marca 2018 r. odbyła się II Konferencja Samorządów Uczniowskich Szkół Ponadgimnazjalnych „Twój realny wpływ na miasto i szkołę” zorganizowana przez RODN „WOM” w Częstochowie oraz Młodzieżową Radę Miasta Częstochowy. Było to drugie spotkanie skupiające reprezentantów częstochowskich szkół ponadgimnazjalnych chcących lepiej organizować zadania samorządu szkolnego. Konferencję otworzyła Pani wicedyrektor Grażyna Bochenkiewicz, która podkreśliła zaangażowanie Młodzieżowej Rady Miasta Częstochowy we współorganizację spotkania i celowość przedsięwzięcia. Pani Sylwia Kurcab, nauczyciel-konsultant RODN „WOM” w Częstochowie przedstawiła zasoby PBP wchodzącej w skład Ośrodka, dotyczące pracy samorządu uczniowskiego i zachęciła do korzystania z zbiorów. Następnie Adam Bednarek i Weronika Chrząstek, przedstawiciele Młodzieżowej Rady Miasta Częstochowy omówili wyniki ewaluacji pierwszej konferencji oraz podkreślili potrzebę organizacji kolejnych takich wydarzeń.

Podczas konferencji odbyła się prezentacja koncepcji kampanii wyborczej do samorządu szkolnego, którą przedstawił Szymon Onoszko – uczeń I Liceum Ogólnokształcącego im. J. Słowackiego w Częstochowie, pełniący w szkole funkcję przewodniczącego samorządu uczniowskiego.

Wszyscy uczestnicy wzięli udział w warsztatach pt. „Gra o Budżet”, prowadzonych przez pracowników Urzędu Miasta Częstochowy: Panią Agata Wierny – Pełnomocnika Prezydenta Miasta Częstochowy ds. równych szans i Panią Justynę Wrzalik. Pani Agata Wierny przybliżyła także temat partycypacji społecznej w społeczności lokalnej i zachęciła uczestników konferencji do współdecydowania o zmianach w naszym mieście w ramach budżetu partycypacyjnego.

Sylwia Kurcab, nauczyciel-konsultant RODN „WOM” w Częstochowie