Konferencja „Skuteczny nauczyciel wychowawca w pracy z uczniem nadpobudliwym psychoruchowo”


Konferencja „Skuteczny nauczyciel wychowawca w pracy z uczniem nadpobudliwym psychoruchowo”18 stycznia 2016 r. w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie odbyła się konferencja pt. „Skuteczny nauczyciel wychowawca w pracy z uczniem nadpobudliwym psychoruchowo”. W konferencji uczestniczyli wychowawcy klas, pedagodzy i psycholodzy szkolni, nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjów i placówek oświatowych. Konferencję przygotowała i prowadziła Urszula Mielczarek, nauczyciel konsultant RODN”WOM” w Częstochowie.

W pierwszej części konferencji, Urszula Mielczarek przedstawiła sylwetkę ucznia nadpobudliwego psychoruchowo, jego charakterystyczne zachowania w procesie edukacyjnym, propozycje oddziaływań do zastosowania przez nauczycieli w pracy z uczniem.

Konferencja „Skuteczny nauczyciel wychowawca w pracy z uczniem nadpobudliwym psychoruchowo”W drugiej części konferencji propozycjami skutecznych rozwiązań i własnym doświadczeniem w pracy z  uczniem nadpobudliwym podzieliły się zaproszone prelegentki:

  • Panie: Małgorzata Nitecka, psycholog i Aleksandra Papaj, psycholog z Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Częstochowie, przedstawiły sposoby radzenia sobie z trudnymi zachowaniami ucznia nadpobudliwego; podały konkretne przykłady i propozycje reagowania nauczyciela na niepożądane zachowania ucznia nadpobudliwego,
  • Pani Monika Jamska, pedagog szkolny z Zespołu Szkół Społecznych nr 1 w Częstochowie, podzieliła się własnymi doświadczeniami w pracy z uczniami nadpobudliwymi i ich rodzicami.

Urszula Mielczarek, nauczyciel konsultant RODN ”WOM” w Częstochowie, organizator konferencji

Materiały z konferencji:
Urszula Mielczarek
Aleksandra Papaj, Małgorzata Nitecka

Konferencja „Skuteczny nauczyciel wychowawca w pracy z uczniem nadpobudliwym psychoruchowo” Konferencja „Skuteczny nauczyciel wychowawca w pracy z uczniem nadpobudliwym psychoruchowo” Konferencja „Skuteczny nauczyciel wychowawca w pracy z uczniem nadpobudliwym psychoruchowo”