Konferencja „Włączanie ucznia z autyzmem, zespołem Aspergera w środowisko szkolne”

Konferencja „Włączanie ucznia z autyzmem, zespołem Aspergera w środowisko szkolne”25 kwietnia 2019 r. w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie odbyła się konferencja „Włączanie ucznia z autyzmem, zespołem Aspergera w środowisko szkolne”. Głównym przesłaniem konferencji było propagowanie działań podnoszących jakość edukacji włączającej oraz promujących inkluzję społeczną dzieci, uczniów z autyzmem, zespołem Aspergera w przedszkolu, szkole, placówce.
Konferencję przygotowała i prowadziła Pani Aneta Żurek, nauczyciel-konsultant RODN „WOM” w Częstochowie. Zaprezentowała również temat „Edukacja włączająca w kontekście ucznia z autyzmem, zespołem Aspergera”.

Kolejne wystąpienie Pani Jolanty Gęsiarz , pedagoga, terapeuty, oligofrenopedagoga, trenera ART., przedstawiciela Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Częstochowie oraz Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Częstochowie, poświęcone było „Rewalidacyjnym oddziaływaniom środowiska szkolnego wobec ucznia z zespołem Aspergera”.

Praktyczny wymiar włączania dziecka z autyzmem, zespołem Aspergera w system szkolny przedstawili w formie przykładów dobrej praktyki:

• reprezentanci Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 5 w Częstochowie, Panie: Marta Madejska, Marta Blukacz i Justyna Sudnik-Wrzód. Temat wystąpienia brzmiał: „Neuroterapie (Tomatis, biofeedback, sensomotoryka) w pracy z uczniem z autyzmem, zespołem Aspergera”
• reprezentanci Zespołu Szkół Specjalnych nr 23 im. J. Korczaka w Częstochowie, Panie: Agnieszka Nowak i Izabela Tokarczyk. Temat wystąpienia brzmiał: „Uczeń z zespołem Aspergera – „bezpieczne porządkowanie” otoczenia”
• reprezentanci Szkoły Podstawowej w Starym Cykarzewie, Panie: Agnieszka Kacprzak i Magdalena Stobiecka. Temat wystąpienia brzmiał: „ Mój niebieski dzień w szkole”

Konferencja „Włączanie ucznia z autyzmem, zespołem Aspergera w środowisko szkolne”Ostatnie wystąpienie przygotowane i zaprezentowane przez Panią Annę Hiller, nauczyciela bibliotekarza PBP RODN „WOM” w Częstochowie, poświęcone było „Wspomaganiu rozwoju dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych poprzez zajęcia z edukacji czytelniczej i medialnej”.

Konferencję podsumowała i zakończyła Pani Aneta Żurek, nauczyciel-konsultant Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie.
Aneta Żurek, nauczyciel-konsultant RODN „WOM” w Częstochowie

Materiały pokonferencyjne:
Aneta Żurek, „Edukacja włączająca w kontekście ucznia z autyzmem, zespołem Aspergera”,
Jolanta Gęsiarz, „Rewalidacyjne oddziaływania środowiska szkolnego wobec ucznia z zespołem Aspergera”,
Agnieszka Nowak i Izabela Tokarczyk, „Uczeń z zespołem Aspergera – „bezpieczne porządkowanie” otoczenia”,
Marta Madejska, Marta Blukacz i Justyna Sudnik-Wrzód, Neuroterapie (Tomatis, biofeedback, sensomotoryka) w pracy z uczniem z autyzmem, zespołem Aspergera”,
Agnieszka Kacprzak i Magdalena Stobiecka – „ Mój niebieski dzień w szkole”.

Konferencja „Włączanie ucznia z autyzmem, zespołem Aspergera w środowisko szkolne” Konferencja „Włączanie ucznia z autyzmem, zespołem Aspergera w środowisko szkolne”  Konferencja „Włączanie ucznia z autyzmem, zespołem Aspergera w środowisko szkolne” Konferencja „Włączanie ucznia z autyzmem, zespołem Aspergera w środowisko szkolne”