Konferencja „Wolontariat w szkole. Przykłady dobrej praktyki”

13 marca 2018 r. w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie odbyła się Konferencja „Wolontariat w szkole. Przykłady dobrej praktyki”. Towarzyszyło jej motto: „Kto, jak nie ja, pomagać innym ma?”
W konferencji poświęconej dzieleniu się doświadczeniami w pracy wolontariatu szkolnego, uczestniczyli nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek oświatowych, wychowawcy klas.
Konferencję przygotowała i prowadziła Urszula Mielczarek, nauczyciel-konsultant Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli ”WOM” w Częstochowie, która omówiła warunki i zasady organizacji przestrzeni do współdziałania w zakresie wolontariatu. Nadmieniła, że podstawowym warunkiem współdziałania jest stworzenie wspólnoty osób na bazie przygotowanej dokumentacji pracy.

W dalszej części konferencji w obszarze przykładów dobrej praktyki działania wolontariackie zaprezentowali:
– Pani Ewa Matysiak-Petranowicz ze Szkoły Podstawowej im. Gustawa Morcinka w Poczesnej,
– Pani Justyna Klimczak i Aneta Pałczyńska z zespołem uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Mstowie,
– Pani Justyna Milejska-Cień ze Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Kruszynie,
– Pani Grażyna Makles ze Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Opatowie.

Urszula Mielczarek, nauczyciel-konsultant RODN „WOM” w Częstochowie