Konferencja z zakresu edukacji włączającej


Konferencja z zakresu edukacji włączającejPodniesienie kompetencji nauczycieli i specjalistów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych w zakresie edukacji włączającej oraz metod pracy z dzieckiem, uczniem z niepełnosprawnością było celem konferencji „Edukacja włączająca – wyzwaniem dla szkoły. Metody pracy z dzieckiem, uczniem z niepełnosprawnością”, zorganizowanej przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie – 20 października 2015 r.

Konferencja została zrealizowana w wyniku współpracy naszego Ośrodka z Centrum Diagnostyki i Terapii In Corpore w Katowicach, Zespołem Szkół Specjalnych nr 23 w Częstochowie, Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Częstochowie, Polskim Związkiem Niewidomych Delegatura w Częstochowie, Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym nr 5 w Częstochowie oraz Niepublicznym Zespołem Szkolno-Przedszkolnym Fundacji Mozaika w Częstochowie. Wykład otwierający konferencję, dotyczący nowoczesnych metod pracy terapeutycznej wygłosiła Pani Katarzyna Rychetsky.

Konferencja z zakresu edukacji włączającejPrzygotowane i przedstawione wystąpienia prelegentów ściśle związane z tematyką kształcenia specjalnego poszerzyły i uaktualniły wiedzę nauczycieli w zakresie najnowszych metod pracy terapeutycznej i rewalidacyjnej. Poza wystąpieniami ściśle związanymi z metodologią pracy z uczniem z niepełnosprawnością, przedstawiono aktualne zmiany w prawie oświatowym dotyczące organizacji kształcenia uczniów z niepełnosprawnościami oraz założenia organizacyjne dotyczące edukacji włączającej.

W konferencji wzięły udział 134 osoby. Tak duża liczba uczestników szkolenia świadczy, iż wydarzenie to cieszyło się ogromnym zainteresowaniem, a pozyskane opinie od uczestników potwierdzają, że uczestnictwo w spotkaniu pozwoliło im na udoskonalenie swojego warsztatu pracy, oraz poszerzenie uaktualnienie swojej wiedzy.

Aneta Żurek
nauczyciel konsultant, organizator konferencji

Materiały do pobrania:

A. Żurek, Edukacja włączająca wyzwaniem dla szkoły
pobierz_dc

D. Adamczyk, Neurosensoryczna terapia słuchowa metodą TOMATISA. Wstęp
pobierz_dc

M. Madejska, Neurosensoryczna terapia słuchowa metodą TOMATISA
pobierz_dc

I. Bołtuć, Uczeń niepełnosprawny wzrokowo w szkole
pobierz_dc

Konferencja z zakresu edukacji włączającej Konferencja z zakresu edukacji włączającej Konferencja z zakresu edukacji włączającejKonferencja z zakresu edukacji włączającej