Konferencje dla koordynatorów programów Państwowej Inspekcji Sanitarnej realizowanych w ramach promocji i profilaktyki zdrowotnej w przedszkolach i szkołach

W dniach 10–11 grudnia 2019 r. w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie odbyły się konferencje dla koordynatorów programów Państwowej Inspekcji Sanitarnej realizowanych w ramach promocji i profilaktyki zdrowotnej w przedszkolach i szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Konferencje zorganizowane zostały we współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Częstochowie, którą reprezentowała Edyta Kapelka – kierownik sekcji oświaty zdrowotnej.

10 grudnia 2019 r. odbyły się spotkania z koordynatorami ze szkół. Pierwszym punktem konferencji było wystąpienie dr Agnieszki Leszcz-Krysiak – nauczyciela-konsultanta Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie pt. „Sposób na długowieczność”. Następnie Tomasz Gajewski ze Straży Miejskiej w Częstochowie wygłosił prelekcję pt. „Współczesne zagrożenia. Profilaktyka antynarkotykowa w ujęciu praktycznym na przykładzie doświadczeń Straży Miejskiej w Częstochowie”. Działania Inspekcji Sanitarnej w zakresie profilaktyki dopalaczy przedstawiła Dorota Jasiak z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Częstochowie. Alicja Ciastko, reprezentująca również Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Częstochowie omówiła założenia programów profilaktyki zdrowotnej dla szkół ponadpodstawowych: „Ars – czyli jak dbać o miłość”, „Podstępne WZW”, „Znamię! Znam je?”. Na temat – „Żywienie w placówkach oświatowych” mówiła Karolina Górnik-Horn, dietetyk, a o wadach postawy – Weronika Nowakowska, fizjoterapeuta. Na zakończenie Magdalena Mercik-Mrozińska omówiła założenia programów profilaktyki zdrowotnej dla szkół podstawowych: „Trzymaj formę!”, „Bieg po zdrowie”, „Smak życia, czyli debata o dopalaczach”, „Lekki tornister”.

11 grudnia 2019 r uczestnikami konferencji byli nauczyciele przedszkoli, którzy wysłuchali następujących wykładów: „Żywienie w placówkach oświatowych – żywność ekologiczna” – Karolina Górnik-Horn, dietetyk; „Wady postawy” – Weronika Nowakowska, fizjoterapeuta oraz „Szczepienia ochronne, profilaktyka WZW” – Iwona Nowak, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Częstochowie. Magdalena Mercik-Mrozińska omówiła główne założenia programów profilaktyki zdrowotnej dla przedszkoli: „Klub Zdrowego Przedszkolaka”, „Skąd się biorą produkty ekologiczne”, „Czyste powietrze wokół nas”.

Podczas konferencji uczestnicy mieli możliwość zadawania pytań prelegentom w celu uzyskania wskazówek do pracy z dziećmi oraz do współpracy z rodzicami. Uczestnicy konferencji otrzymali również pakiety materiałów edukacyjnych do wykorzystania w pracy w przedszkolu i w szkole.

Jadwiga Mielczarek, nauczyciel-konsultant RODN „WOM” w Częstochowie