Międzynarodowe warsztaty w ramach projektu Erasmus + „Bräuche und Traditionen”


W ramach projektu Erasmus + Gimnazjum nr 1 w Lublińcu uczestniczy w projekcie „Bräuche und Traditionen”. W dniach 9–13 maja 2016 r. w Lublińcu odbyło się spotkanie szkół partnerskich z Węgier, Czech i Polski. Podczas wizyty nauczyciele uczestniczyli w warsztatach „Innovative Technologien im CLIL-Unterricht” zorganizowanych w naszym ośrodku 10 maja 2016 r. Dorota Liberda, nauczyciel konsultant RODN „WOM”, wprowadziła nauczycieli w świat TIK i zapoznała z platformą LearningApps. Na zajęciach przedstawiono m.in. przykłady zastosowania interaktywnych ćwiczeń na lekcjach.

Dziękujemy za aktywny udział w zajęciach i życzymy powodzenia w realizacji projektu!

Międzynarodowe warsztaty w ramach projektu Erasmus + „Bräuche und Traditionen”   Międzynarodowe warsztaty w ramach projektu Erasmus + „Bräuche und Traditionen”