Mnemotechniki i nauczanie wielozmysłowe na zajęciach języka angielskiego

16 lutego 2018 r. nauczyciele języka angielskiego doskonalili swoje umiejętności z zakresu wprowadzania i utrwalania słownictwa za pomocą mnemotechnik i nauczania wielozmysłowego. Pomysły na ciekawą i efektywną naukę słówek dotyczyły zarówno pracy z młodszymi dziećmi, jak i z młodzieżą. Nauczyciele z przyjemnością wcielali się w role swoich uczniów, ćwicząc nowo poznane sposoby prowadzenia lekcji. Doskonalenie warsztatu pracy przebiegało pod znakiem uśmiechu i dobrej zabawy.

Marta Lipska, nauczyciel-konsultant RODN „WOM” w Częstochowie