Multimedialny polonista

W październiku nauczyciele języka polskiego spotkali się na pierwszych w tym roku szkolnym warsztatach z cyklu „Multimedialny polonista”.  W pierwszej części warsztatów mieli możliwość zapoznania się z działaniem aplikacji do tworzenia kodów QR oraz sposobami wykorzystania ich podczas lekcji i  innych działań edukacyjnych, takich jak konkursy czy gry miejskie. W drugiej części  szkolenia prowadzące, nauczyciel-konsultant Agnieszka Grudzińska i nauczyciel-bibliotekarz Anna Płusa, przedstawiły krok po kroku  zasady działania programu Kahoot, dzięki czemu uczestnicy mogli stworzyć po raz pierwszy własne materiały edukacyjne służące atrakcyjnemu dla uczniów sprawdzaniu wiedzy o lekturze.

Dziękujemy za aktywne uczestnictwo i zapraszamy na kolejne szkolenia doskonalące umiejętności korzystania z narzędzi TIK na lekcjach języka polskiego.

Agnieszka Grudzińska, Anna Płusa

 

Prowadząca szkolenie, p. Anna Płusa, przedstawia funkcjonalności programu Kahoot

Instalowanie aplikacji do czytania kodów QR pod kierunkiem p. Anny Płusy

Pierwsze kroki w programie Kahoot

 

 

 

Nauczyciele w roli uczniów rozwiązujących quiz

Ćwiczenia warsztatowe z Kahoota

Tworzenie pierwszych quizów pod kierunkiem p. Agnieszki Grudzińskiej