Nowatorskie metody rozwijania kompetencji czytelniczych i promocji czytelnictwa wśród uczniów szkół podstawowych – relacja z konferencji


Nowatorskie metody rozwijania kompetencji czytelniczych i promocji czytelnictwa wśród uczniów szkół podstawowych8 lutego 2016 r. w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie odbyła się konferencja „Nowatorskie metody rozwijania kompetencji czytelniczych i promocji czytelnictwa wśród uczniów szkół podstawowych”. W konferencji uczestniczyli nauczyciele szkół podstawowych, placówek oświatowych, wychowawców klas, pedagodzy i psycholodzy szkolni, nauczyciele bibliotekarze.

Konferencję przygotowała Urszula Mielczarek, nauczyciel konsultant RODN”WOM” w Częstochowie we współpracy z nauczycielami bibliotekarzami PBP „RODN”WOM” w Częstochowie.

W części teoretycznej:Nowatorskie metody rozwijania kompetencji czytelniczych i promocji czytelnictwa wśród uczniów szkół podstawowych

  • Pani Urszula Mielczarek scharakteryzowała trzy podstawowe sfery rozwoju procesu czytania i wpływu funkcji percepcyjno-motorycznych na kształtowanie się procesu czytania.
  • Pani Małgorzata Krakowska, pedagog Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Częstochowie Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3 mówiła o wpływie czytania ze zrozumieniem na dalszy rozwój ucznia i jego postępy w nauce. Podała przykłady technik rozwijania czytania ze zrozumieniem do wykorzystania w pracy z uczniem.
  • Pani Małgorzata Sętowska, artysta plastyk omówiła rolę ilustracji w tekstach literackich dla dzieci.
  • Pani Anna Hiller, nauczyciel bibliotekarz Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN „WOM” w Częstochowie zapoznała uczestników konferencji z metodami i formami pracy, jakie stosują nauczyciele w edukacji czytelniczej i medialnej w PBP RODN”WOM” w Częstochowie.

Nowatorskie metody rozwijania kompetencji czytelniczych i promocji czytelnictwa wśród uczniów szkół podstawowychW części warsztatowej:

  • Panie Agata Arkabus, Anna Płusa, nauczyciele bibliotekarze Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN „WOM” w Częstochowie przedstawiły proces tworzenia książeczek elektronicznych w programie Story Jumper, stosowanych w celu uatrakcyjnienia procesu czytania, rozwijania zainteresowań i poszerzania wiedzy uczniów.
  • Panie Anna Hiller, Marta Małek, nauczyciele bibliotekarze Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN „WOM” w Częstochowie pokazały jak tworzyć teatrzyk Kamishibai w celu rozwijania ciekawości poznawczej ucznia i rozwijania techniki czytania.
  • Pani Małgorzata Krakowska, pedagog Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3 w Częstochowie przedstawiła przykłady ćwiczeń rozwijających i doskonalących proces czytania. Zaproponowane ćwiczenia uatrakcyjniają czytanie u dzieci.

Nowatorskie metody rozwijania kompetencji czytelniczych i promocji czytelnictwa wśród uczniów szkół podstawowychUrszula Mielczarek, nauczyciel konsultant RODN”WOM” w Częstochowie

Materiały z konferencji
Urszula Mielczarek
Agata Arkabus, Anna Płusa
Małgorzata Krakowska
Anna Hiller, Marta Małek

Nowatorskie metody rozwijania kompetencji czytelniczych i promocji czytelnictwa wśród uczniów szkół podstawowychNowatorskie metody rozwijania kompetencji czytelniczych i promocji czytelnictwa wśród uczniów szkół podstawowychNowatorskie metody rozwijania kompetencji czytelniczych i promocji czytelnictwa wśród uczniów szkół podstawowychNowatorskie metody rozwijania kompetencji czytelniczych i promocji czytelnictwa wśród uczniów szkół podstawowych