Nowoczesne nauczanie – metoda odwróconej klasy

Nauczyciele języka francuskiego swoją współpracę z Regionalnym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie w roku szkolnym 2019/2020 rozpoczęli od warsztatów pt. « Faire les premiers pas vers la classe inversée », które odbyły się 6 września 2019 r.

Podczas spotkania prowadzonego przez Barbarę Kostę i Ewelinę Makowską, nauczycieli-konsultantów RODN „WOM” w Częstochowie oraz Ewę Majchrzak reprezentującą Samorządowy Ośrodek Doskonalenia w Częstochowie uczestnicy zapoznali się ze sposobami wykorzystania aplikacji Padlet na zajęciach oraz poznali metodę odwróconej klasy, która zdobywa coraz większe uznanie w europejskich szkołach i okazuje się świetną alternatywą dla dotychczas stosowanych w nauczaniu metod i form pracy.

Co ciekawe, uczniowie z entuzjazmem się o niej wypowiadają, ponieważ z biernych odbiorców przekazu stają się aktywnymi uczestnikami procesu. W metodzie odwróconej klasy nauczyciel przyjmuje rolę dyrygenta i mentora, który proponuje wyjściowy materiał, zaś uczniowie stają się poszukiwaczami i twórcami, ponieważ to oni w swoich domach przygotowują się do zajęć na zasadzie samokształcenia. Klasa zaś staje się miejscem wymiany rozwiązań, pomysłów, przez co młodzi ludzie także uczą się od siebie nawzajem.

Czy metoda odwróconej klasy przyjmie się w polskich szkołach? Czas pokaże.

Barbara Kosta, Ewelina Makowska, nauczyciele-konsultanci RODN „WOM” w Częstochowie