Nowoczesne technologie na zajęciach języka obcego

Nowoczesne technologie na zajęciach języka obcegoPodczas ferii odbyły się dwa warsztaty „Wykorzystanie tablicy interaktywnej i aplikacji Quizlet na zajęciach języka obcego”. Podczas szkoleń nauczyciele języków obcych poznali ciekawe ćwiczenia pozwalające uczniom rozwijać kompetencje językowe, a jednocześnie stanowiące dobrą zabawę z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

Uczestnicy szkoleń nauczyli się również tworzyć wirtualne zestawy do nauki i utrwalania słownictwa w aplikacji Quizlet. Dzięki niej nauczyciele mogą przeprowadzić na zajęciach interesujące ćwiczenia oraz quiz w grupach, podczas którego uczniowie powtarzają słówka i jednocześnie uczą się współpracy.

Ewelina Makowska, nauczyciel-konsultant RODN „WOM” w Częstochowie

Nowoczesne technologie na zajęciach języka obcego Nowoczesne technologie na zajęciach języka obcego Nowoczesne technologie na zajęciach języka obcego Nowoczesne technologie na zajęciach języka obcego