Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Rodzinie – etap wojewódzki

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie w ścisłej współpracy z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie zakończył realizację II etapu (wojewódzkiego) Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Rodzinie adresowanej do uczniów szkół ponadpodstawowych. Ideą przyświecającą Olimpiadzie było pogłębianie wiedzy o małżeństwie i rodzinie.

Do etapu wojewódzkiego zakwalifikowanych zostało 10 dwuosobowych zespołów, które uzyskały najwyższą liczbę punktów na etapie szkolnym.

L.p.

Zespół

Nazwa Szkoły

1.

Katarzyna Stępień,
Zbigniew Spruch

Katolickie Liceum Ogólnokształcące SPSK im. Matki Bożej Jasnogórskiej w Częstochowie

2.

Paulina Celeban,
Klaudia Koziara

Zespół Szkół im. Jana Kochanowskiego w Częstochowie

3.

Zuzanna Świerc,
Wiktoria Niemiec

V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Andrzeja Struga w Gliwicach

4.

Dominika Skoczylas,
Agata Więcek

Technikum TEB Edukacja w Bielsku Białej

5.

Julia Sobkowiak,
Kacper Nalberski

IX Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida w Częstochowie

6.

Marta Kaczmarzyk,
Emila Bucher

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Gliwicach

7.

Natalia Szuba,
Anna Siodłak

I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Jaworznie

8.

Judyta Kura,
Wiktoria Gizińska

Zespół Szkół w Porębie

9.

Wiktor Belkhayat,
Wojciech Przybylski

Zespół Szkół nr 2 II Liceum Ogólnokształcące w Rybniku

10.

Paweł Urzenitzok,
Kamil Oleszkiewicz

Salezjański Zespół Szkół Publicznych im. św. Dominika Savio w Zabrzu

II etap Olimpiady zrealizowany został 28 lutego 2019 r. w siedzibie RODN „WOM” w Częstochowie. Uczestnicy przedstawiali przygotowany przez siebie film lub prezentację. Tytuły zaprezentowanych prac konkursowych brzmiały następująco: „Jedno małżeństwo, dwie rodziny”, „Inny jest wśród nas – szansa czy zagrożenie?”, „Wierność niejedno ma imię”, „Rodzina – tu wszystko się zaczyna”, „Razem, ale samotni”, „Wnuk”, „Rozterki współczesnego człowieka: więcej mieć czy być?”, „Jeden ojciec znaczy więcej niż stu nauczycieli”.

Do III etapu Olimpiady, Komisja Okręgowa w składzie: Elżbieta Doroszuk – przewodnicząca, Ewelina Twardowska-Mucha – sekretarz i Robert Jaczyński – członek, rekomendowała zespół z Salezjańskiego Zespołu Szkół Publicznych im. św. Dominika Savio w Zabrzu, który tworzyli: Paweł Urzenitzok i Kamil Oleszkiewicz.

Wszystkim uczestnikom etapu wojewódzkiego Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Rodzinie gratulujemy przekrojowej, fachowej wiedzy z zakresu tak ważnej problematyki małżeństwa
i rodziny. Podziękowania składamy również na ręce Państwa dyrektorów szkół oraz nauczycieli, którzy podjęli trud organizacyjny oraz merytoryczny w przygotowaniu podopiecznych.

Elżbieta Doroszuk, nauczyciel-konsultant RODN „WOM” w Częstochowie