Pomysły na rozwijanie umiejętności językowych ucznia zdolnego

Na początek odrobina teorii

Jednym z ważnych zadań nauczycieli języków obcych jest podejmowanie działań wspierających uczniów uzdolnionych językowo.
Wychodząc naprzeciw tym potrzebom, Barbara Kosta i Marta Lipska, nauczyciele-konsultanci RODN „WOM” w Częstochowie przeprowadziły 17 stycznia 2020 r. zajęcia mające na celu wzbogacenie warsztatu pracy nauczycieli języków obcych o nowe, ciekawe pomysły sprzyjające kształtowaniu twórczych osobowości. Program obejmował charakterystykę ucznia zdolnego, wybrane metody i techniki umożliwiające rozwijanie zdolności językowych ucznia oraz tworzenie zestawów ćwiczeń leksykalno-gramatycznych za pomocą stron internetowych generujących krzyżówki według własnego pomysłu. Uczestnicy tworzyli zestawy leksykalno-gramatyczne dostosowane do danego etapu edukacyjnego.

Dziękujemy nauczycielom za udział i zapraszamy na kolejne spotkania.

Barbara Kosta, Marta Lipska, nauczyciele-konsultanci RODN „WOM” w Częstochowie

Pierwsze kroki w tworzeniu krzyżówek

Układamy krzyżówki online

Tworzymy zestawy ćwiczeń leksykalno-gramatycznych

Prowadzący chętnie pomagają