Akademia Wychowawcy. Pozytywna komunikacja z rodzicami i uczniami podstawą wychowania integralnego i kształtowania postaw prospołecznych – relacja z konferencji

Akademia Wychowawcy

Akademia Wychowawcy. Pozytywna komunikacja z rodzicami i uczniami podstawą wychowania integralnego i kształtowania postaw prospołecznych – relacja z konferencji15 listopada  2016 r.  w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie odbyła się konferencja Akademia Wychowawcy.  „Pozytywna komunikacja z rodzicami i uczniami podstawą wychowania integralnego i kształtowania postaw prospołecznych”.

W konferencji uczestniczyli nauczyciele wszystkich typów szkół, placówek oświatowych, wychowawcy klas, pedagodzy i psycholodzy  szkolni.

Konferencja była poświęcona poszukiwaniu skutecznych form komunikacji i interakcji z uczniami i ich rodzicami.

  • Urszula Mielczarek, nauczyciel konsultant Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli ”WOM” w Częstochowie, powiedziała o roli dialogu w porozumieniu nauczyciela z uczniami i ich rodzicami jako istotnym elemencie wychowania do wartości. Wychowanie do wartości prowadzi do integralnego wychowania i rozwoju, w którym uczestniczą nauczyciele, uczniowie i rodzice.
  • Pani Elżbieta Doroszuk, nauczyciel konsultant Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli ”WOM” w Częstochowie, omówiła istotę wychowania integralnego jako głównego zadania szkoły i rodziny. Stwierdziła, że wychowanie do wartości to ważne zadanie dla całej społeczności edukacyjnej.

Akademia Wychowawcy. Pozytywna komunikacja z rodzicami i uczniami podstawą wychowania integralnego i kształtowania postaw prospołecznych – relacja z konferencji

  • Pani dr Elżbieta Kornacka-Skwara, adiunkt Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, przedstawiła warunki pozytywnej komunikacji z uczniami i ich rodzicami. Powiedziała o cechach  i barierach pozytywnej i skutecznej komunikacji. Stwierdziła, że bariery komunikac  yjne wpływają na pogłębienie problemów. Prelegenta zwróciła uwagę na dużą  rolę  aktywnego słuchania w przebiegu  poprawnej komunikacji i budowaniu  właściwych relacji nauczycieli, uczniów, rodziców.
  • Pani Anna Sitek, pedagog szkolny Gimnazjum nr 7 w Częstochowie, dzieląc  się własnymi doświadczeniami w zakresie komunikacji i interakcji z rodzicami i uczniami, podkreśliła znaczenie postaw rodzicielskich i kontraktu wychowawczego. Omówiła sposoby zachęcania rodziców do otwarcia się w rozwiązywaniu trudności i budowaniu dobrych relacji we współpracy.

Urszula Mielczarek
nauczyciel konsultant RODN „WOM” w Częstochowie

Materiały z konferencji:
dr Elżbieta Kornacka-Skwara
Anna Sitek

Akademia Wychowawcy. Pozytywna komunikacja z rodzicami i uczniami podstawą wychowania integralnego i kształtowania postaw prospołecznych – relacja z konferencjiAkademia Wychowawcy. Pozytywna komunikacja z rodzicami i uczniami podstawą wychowania integralnego i kształtowania postaw prospołecznych – relacja z konferencji