Regionalna konferencja przyrodniczo-ekologiczna pod hasłem „Szlakiem Orlich Gniazd”

Regionalna konferencja przyrodniczo-ekologiczna pod hasłem „Szlakiem Orlich Gniazd”Działania na rzecz ochrony polskiej przyrody i propagowania piękna Jury Krakowsko-Częstochowskiej, realizowane wspólnie z Zarządem Okręgu Ligi Ochrony Przyrody w Częstochowie, weszły już na stałe do kanonu działań Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie. 18 października 2016 r. w naszym Ośrodku w Auli „Forum”  odbyła się kolejna już Regionalna konferencja przyrodniczo-ekologiczna, w tym roku zorganizowana pod hasłem „Szlakiem Orlich Gniazd”. Wzięli w niej udział nie tylko nauczyciele przyrody i przedmiotów przyrodniczych, ale też inni pedagodzy, zainteresowani środowiskiem przyrodniczym naszej „małej Ojczyzny”. Konferencję otworzyła pani Grażyna Bochenkiewicz, wicedyrektor RODN „WOM” w Częstochowie, a rolę moderatora pełniła pani Aleksandra Krawczyk, nauczyciel-konsultant.

Regionalna konferencja przyrodniczo-ekologiczna pod hasłem „Szlakiem Orlich Gniazd”Spotkanie to było wyjątkowe nie tylko dla pasjonatów przyrody, którzy mieli okazję posłuchać ciekawych wykładów, ale też dla zasłużonych działaczy Ligi Ochrony Przyrody. W tym dniu mieli oni swoje małe święto – z rąk prezesa  Zarządu Ligi Ochrony Przyrody, pana Janusza Rapalskiego oraz wiceprezesów – pani Marii Jasińskiej i pana Jerzego Suchego odebrali złote bądź srebrne odznaki honorowe.  Kolejnym punktem konferencji były  wystąpienia zaproszonych gości.

Konferencja miała na celu przybliżenie osobliwości przyrodniczych Jury Krakowsko-Częstochowskiej oraz zwrócenie uwagi na potrzebę i możliwości jej ochrony. Tematy podjęte podczas spotkania okazały się być niezwykle ważne, gdyż wydarzenie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem ze strony nauczycieli wszystkich typów szkół.

W wystąpieniu „Co możemy zobaczyć uszami?” dr Dominika Olszewska, adiunkt Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, nie tylko opowiedziała o życiu i zwyczajach jurajskich nietoperzy, ale także pokazała, używając kamertonu i prostego programu komputerowego, zakres i częstotliwość dźwięków, którymi porozumiewają się te sympatyczne ssaki.

Regionalna konferencja przyrodniczo-ekologiczna pod hasłem „Szlakiem Orlich Gniazd”Tematykę odnawialnych źródeł energii i zasadności ich wykorzystania na terenie Jury Krakowsko-Częstochowskiej podjęła dr inż. Renata Włodarczyk, adiunkt Wydziału Infrastruktury i Środowiska Politechniki Częstochowskiej. Zachęcała słuchaczy do podjęcia działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczeń środowiska naturalnego oraz ograniczenia emisji pyłów zawieszonych i tlenków, przyczyniających się do erozji skał wapiennych.

„Fauna parków krajobrazowych Jury Krakowsko-Częstochowskiej” to tytuł wystąpienia dr Artura Niechwieja SJ, dyrektora Publicznego Gimnazjum Jezuitów w Mysłowicach i wielkiego miłośnika przyrody. Prezentacja ta pozwoliła uczestnikom spotkania przenieść się w tajemniczy świat zwierząt niespotykanych w innych regionach naszego kraju.

Regionalna konferencja przyrodniczo-ekologiczna pod hasłem „Szlakiem Orlich Gniazd”Konferencję zamknęła dyskusja o sposobach działania nauczycieli, mających na celu przybliżanie piękna jurajskiej przyrody i zachęcania dzieci, młodzieży i dorosłych do aktywnego włączenia się w kampanie służące jej ochronie.

Wydarzeniu towarzyszyła wystawa prac laureatów Powiatowego Konkursu „Motywy przyrodnicze w ubiorze. Jurajskie motywy na szalach” przygotowana przez panią Beatę Pusz, nauczyciela Zespołu Szkół Przemysłu Mody i Reklamy w Częstochowie.

Aleksandra Krawczyk, nauczyciel konsultant RODN „WOM” w Częstochowie

 

Regionalna konferencja przyrodniczo-ekologiczna pod hasłem „Szlakiem Orlich Gniazd”  Regionalna konferencja przyrodniczo-ekologiczna pod hasłem „Szlakiem Orlich Gniazd” Regionalna konferencja przyrodniczo-ekologiczna pod hasłem „Szlakiem Orlich Gniazd” Regionalna konferencja przyrodniczo-ekologiczna pod hasłem „Szlakiem Orlich Gniazd”