Regionalny Konkurs o tytuł Regionalnego Lidera Doradztwa Zawodowego pod Honorowym Patronatem Dyrektora Delegatury w Częstochowie Kuratorium Oświaty w Katowicach

Konkurs o tytuł Regionalnego Lidera jest najważniejszym konkursem dla nauczycieli, jaki corocznie realizujemy w naszym Ośrodku. Tegoroczny konkurs zorganizowany został w nawiązaniu do jednego z kierunków polityki oświatowej państwa, który został ogłoszony przez Ministra Edukacji Narodowej na bieżący rok szkolny, a który brzmi: „Kształcenie zawodowe oparte na ścisłej współpracy z pracodawcami. Rozwój doradztwa zawodowego”. W kontekście tego kierunku postanowiliśmy postawić akcent właśnie na doradztwo zawodowe.
Partnerami i współorganizatorami naszego przedsięwzięcia zostali: Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach Filia w Częstochowie i Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kłobucku.

Celem konkursu było wypromowanie w środowisku oświatowym działań placówek, które wypracowały i realizują kreatywne rozwiązania w zakresie szeroko rozumianego doradztwa zawodowego, a także upowszechnianie przykładów dobrej praktyki pedagogicznej w celu wzajemnego inspirowania się do podejmowania różnych nowych działań.

W skład komisji konkursowej weszli pracownicy RODN „WOM” w Częstochowie: Pani Katarzyna Wilk – dyrektor, Pani Grażyna Bochenkiewicz – wicedyrektor ds. doskonalenia nauczycieli, Pani Sylwia Kurcab, Pan Paweł Klekot – nauczyciele-konsultanci, Pani Małgorzata Orzeł – dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Częstochowie i Pani Renata Kumpin – doradca zawodowy WUP w Katowicach Filia w Częstochowie.

5.06.2019 r. zorganizowaliśmy w naszym Ośrodku konferencję podsumowującą Konkurs o tytuł Regionalnego Lidera Doradztwa Zawodowego. Konferencja składała się z dwóch części: pierwszej, w której wystąpili autorzy nagrodzonych prac konkursowych, prezentując przykłady dobrej praktyki pedagogicznej w zakresie realizacji doradztwa zawodowego w przedszkolach, szkołach, placówkach. W drugiej części Pani Alicja Janowska, dyrektor Delegatury w Częstochowie Kuratoriom Oświaty w Katowicach oraz Pani Małgorzata Orzeł, dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kłobucku i Pan Piotr Krawczyk, dyrektor Filii w Częstochowie WUP w Katowicach wręczyli puchary i dyplomy laureatom konkursu w poszczególnych kategoriach.

Laureaci w kategorii przedszkola:
I MIEJSCE
Miejskie Przedszkole nr 9 w Częstochowie
Anna Rzeszowska, Ewelina Adamoska, Karolina Szczurak, Agnieszka Urbańska
WYRÓŻNIENIE
Miejskie Przedszkole nr 38 w Częstochowie
Ewa Białas, Maria Fiszer, Katarzyna Gorzelak-Skalik, Monika Sienkiewicz

Laureaci w kategorii szkoły podstawowe:
I MIEJSCE
Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika we Wrzosowej
Agnieszka Całus, Dorota Kołodziej, Magdalena Hadaś, Milena Gagla
WYRÓŻNIENIE
Szkoła Podstawowa nr 7 w Częstochowie
Anna Sitek, Emila Sobolewska

Laureaci w kategorii zespoły szkół:
I MIEJSCE
Zespół Szkół Specjalnych nr 23 im. J. Korczaka w Częstochowie
Magdalena Ptak, Agnieszka Nowak, Katarzyna Kukuła
WYRÓŻNIENIE
Niepubliczne Przedszkole i Szkoła Fundacji „MOZAIKA” w  Częstochowie
Agnieszka Wódkiewicz, Kamila Rydzyk, Damian Koszczyk, Anna Jackowska-Kowalczyk

Publikacje najlepszych prac konkursowych ukażą się na łamach „Częstochowskiego Biuletynu Oświatowego” – kwartalnika wydawanego przez nasz Ośrodek oraz na stronie internetowej RODN „WOM” w ramach „Przykładów dobrej praktyki”.

Zapraszam do zapoznania się z nagrodzonymi pracami:
Miejskie Przedszkole nr 9 w Częstochowie
Miejskie Przedszkole nr 38 w Częstochowie
Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika we Wrzosowej
Szkoła Podstawowa nr 7 w Częstochowie
Zespół Szkół Specjalnych nr 23 im. J. Korczaka w Częstochowie
Niepubliczne Przedszkole i Szkoła Fundacji „MOZAIKA” w  Częstochowie

Sylwia Kurcab, nauczyciel-konsultant RODN „WOM” w Częstochowie