Relacja z IX Ogólnopolskiego Kongresu Nauczycieli Wychowania do Życia w Rodzinie

Ogólnopolski Kongres Nauczycieli Wychowania do Życia w Rodzinie organizowany przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie jest wydarzeniem edukacyjnym, które znalazło stałe i ważne miejsce w kalendarzu doskonalenia nauczycieli w Polsce.

Zapraszamy Państwa do obejrzenia obszernych fragmentów dziewiątej edycji kongresu – konferencji, która odbyła się w RODN „WOM” w Częstochowie 16 kwietnia 2018 r. W konferencji uczestniczyło 120 nauczycieli z całej Polski. Wśród zaproszonych gości byli m.in.: Joanna Grabowska, zastępca dyrektora Delegatury w Częstochowie Kuratorium Oświaty w Katowicach, Grzegorz Papalski, wicedyrektor Samorządowego Ośrodka Doskonalenia w Częstochowie, ks. Robert Grohs, kierownik Referatu Duszpasterstwa Rodzin Kurii Metropolitalnej w Częstochowie, Teresa Gęsior, Diecezjalny Doradca Życia Rodzinnego przy Wyższym Instytucie Teologicznym w Częstochowie.

Uczestnicy wysłuchali wystąpień: Tomasza Gubały z Fundacji Wspomagającej Wychowanie Archezja, prof. nadzw. dr. hab. Krzysztofa Wojcieszka z Pedagogium – Wyższej Szkole Nauk Społecznych w Warszawie, Wawrzyńca Kowalskiego, byłego wizytatora Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Renaty Krupy z Lechaa Consulting. Konferencję zakończyła dyskusja i liczne pytania do prelegentów.

Organizatorzy, dziękując wszystkim za udział, liczą na kolejne spotkanie w ramach jubileuszowego dziesiątego Kongresu Nauczycieli Wychowania do Życia w Rodzinie, które odbędzie się 29 kwietnia 2019 r. w godz. 10.00 – 15.00 w siedzibie Ośrodka.

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia wystąpień prelegentów Kongresu.

Część I

  • „Personalistyczna koncepcja człowieka podstawą wychowania do życia w rodzinie” – Tomasz Gubała, Fundacja Wspomagająca Wychowanie Archezja,
  • „Czym jest rozwój duchowy i jakie ma znaczenie w wychowaniu?” – prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Wojcieszek, Pedagogium – Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie.


Część II

  • „Wychowanie do życia w rodzinie wczoraj i dziś” – Wawrzyniec Kowalski, były wizytator Ministerstwa Edukacji Narodowej,
  • „Promocja zdrowia prokreacyjnego” – Renata Krupa, Lechaa Consulting.