Relacja z konferencji „Wołyń – nieodkryta prawda”

W dniu 16 września 2021 r. w RODN „WOM” w Częstochowie odbyła się konferencja „Wołyń – nieodkryta prawda” zorganizowana we współpracy ze Światowym Kongresem Kresowian. Wydarzenie to zainaugurowało konkurs „Wołyń – pamięć pokoleń” pod Honorowym Patronatem Ministra Edukacji i Nauki prof. Przemysława Czarnka.

Uczestników w siedzibie ośrodka powitała Pani Elżbieta Doroszuk – Dyrektor RODN „WOM” w Częstochowie, współorganizator wydarzenia. Konferencję otworzyła Pani Beata Białowąs – Członek Zarządu Województwa Śląskiego. Ze szczegółami konkursu zapoznała uczestników Pani Danuta Skalska – Rzecznik Światowego Kongresu Kresowian. Następnie Pan dr Leon Popek – Zastępca Dyrektora Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN Warszawa wygłosił wykład pt. „Jak zainteresować młodzież trudną historią Polski na Kresach?”, po którym organizatorzy i uczestnicy konferencji wzięli udział w merytorycznej dyskusji.

Dziękujemy za inicjatywę, wsparcie i udział w konferencji: Pani Beacie Białowąs, Członkowi Zarządu Województwa Śląskiego, Panu doktorowi Leonowi Popkowi, Zastępcy Dyrektora Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Warszawie, Pani Danucie Skalskiej, Rzecznikowi Światowego Kongresu Kresowian, Pani Ewie Węglarz, Zastępcy Dyrektora Departamentu Edukacji, Nauki i Współpracy z Młodzieżą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, Panu Adamowi Kiwackiemu, Prezesowi Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich w Częstochowie.

Konferencji towarzyszyły dwie wystawy: wystawa pokonkursowa „Kresy Południowo-Wschodnie oczami dzieci i młodzieży” i „Zbrodnia Wołyńska”.

Nasze podziękowania kierujemy również ku nauczycielom, którzy towarzyszyli nam w dzisiejszym wydarzeniu. Zapraszamy do uczestnictwa w konkursie.

 

Zdjęcia: Zbigniew Burda

  1. Pani Beata Białowąs, Członek Zarządu Województwa Śląskiego
  2. Pani Beata Białowąs, Członek Zarządu Województwa Śląskiego i Pan dr Leon Popek, Zastępca Dyrektora Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN Warszawa
  3. Pani Elżbieta Doroszuk, Dyrektor Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie, Pani Danuta Skalska, Rzecznik Światowego Kongresu Kresowian i Pan Adam Kiwacki, Prezes Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich w Częstochowie
  4. Pani Danuta Skalska, Rzecznik Światowego Kongresu Kresowian i dr Leon Popek, Zastępca Dyrektora Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN Warszawa
  5. dr Leon Popek, Zastępca Dyrektora Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN Warszawa
  6. Pan Adam Kiwacki, Prezes Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich w Częstochowie
  7. Pani Elżbieta Doroszuk, Dyrektor Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie i dr Leon Popek, Zastępca Dyrektora Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN Warszawa
  8. Pani Elżbieta Doroszuk, Dyrektor Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie, Pan Adam Kiwacki, Prezes Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich w Częstochowie, Pani Beata Białowąs, Członek Zarządu Województwa Śląskiego, dr Leon Popek, Zastępca Dyrektora Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN Warszawa, Pani Danuta Skalska, Rzecznik Światowego Kongresu Kresowian i dr Leon Popek, Zastępca Dyrektora Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN Warszawa, Pan Krzysztof Tarnowski, Dyrektor Biura Europoseł Beaty Kempy, Pani Ewa Węglarz, Zastępca Dyrektora Departamentu Edukacji, Nauki i Współpracy z Młodzieżą, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
  9. Wystawa pokonkursowa „Kresy Południowo-Wschodnie oczami dzieci i młodzieży”
  10. Wystawa „Zbrodnia Wołyńska”