Relacja z VIII Ogólnopolskiego Kongresu Nauczycieli Wychowania do Życia w Rodzinie pod Patronatem Honorowym Ministra Edukacji Narodowej

Ogólnopolski Kongres Nauczycieli Wychowania do Życia w Rodzinie organizowany przez naszą placówkę na stałe wpisał się do kalendarza wydarzeń w systemie doskonalenia nauczycieli w Polsce. Z dużą satysfakcją z roku na rok odnotowujemy coraz większe zainteresowanie przedsięwzięciem.

Proponujemy Państwu obejrzenie obszernych fragmentów ósmej edycji kongresu – konferencji, która odbyła się w RODN „WOM” w Częstochowie 24.04.2017 r. Spotkanie otworzyła Pani Alicja Janowska, Dyrektor Delegatury w Częstochowie Kuratorium Oświaty w Katowicach. Zaproszeni prelegenci położyli szczególny nacisk na profilaktykę niekorzystnych zachowań dzieci i młodzieży z uwzględnieniem zagrożeń wynikających z rozpowszechniania pornografii.

Jako pierwszy wystąpił dr Szymon Grzelak poszukujący odpowiedzi na pytania: Jak skutecznie zapobiegać zachowaniom ryzykownym i problemom wśród młodzieży? Jak wzmocnić ich odporność na złe wpływy? Zaprezentował on „siedem dźwigni skutecznej profilaktyki” czyli siedem punktów oparcia, siedem aspektów rzeczywistości, od których zależy efektywność działania w tym obszarze. Następnie zabrała głos Anna Bućkowska. Przedstawiła temat pornografii jako czynnika uszkadzającego rozwój zdrowej seksualności człowieka. Nawiązała do Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016 – 2020, którego wejście w życie spowodowało korzystny przełom w myśleniu o tym zagrożeniu.

Jako kolejna wystąpiła Barbara Charczuk podpowiadając nauczycielom, jak rozmawiać z rodzicami i dziećmi o problemie pornografii w kontekście lekcji wychowania do życia w rodzinie. Mówcy reprezentowali następujące podmioty: Instytut Profilaktyki Zintegrowanej, Stowarzyszenie Twoja Sprawa, Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu. Wśród prelegentów znalazła się też przewodnicząca Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Rodzinie Pani Grażyna Pszasnyska, która przedstawiła krótki raport z drugiej edycji przedsięwzięcia i zachęcała do udziału w kolejnych.

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia wystąpień prelegentów Kongresu.

Część I

  • Jak wspierać młodzież w podróży życia? Współczesne wyzwania w świetle ”Vademecum skutecznej profilaktyki problemów młodzieży” – dr Szymon Grzelak, Prezes Zarządu Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej
  • Pornografia jako istotne ryzyko zagrażające zdrowiu publicznemu – Anna Bućkowska, Stowarzyszenie Twoja Sprawa

Część II

  • Jak rozmawiać z rodzicami i dziećmi o problemie pornografii? Potencjał lekcji wychowania do życia w rodzinie – Barbara Charczuk, Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu
    Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Rodzinie – ks. dr Zdzisław Kieliszek, Grażyna Przasnyska
  • Sprawozdanie ze spotkania nauczycieli-konsultantów i doradców metodycznych wychowania do życia w rodzinie – Teresa Król, Wawrzyniec Kowalski