ROK OTWARTEJ SZKOŁY Z RODN „WOM” w Częstochowie – podsumowanie działań

ROK OTWARTEJ SZKOŁY Z RODN „WOM” w Częstochowie – podsumowanie działańRok szkolny 2015/2016 został przez Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłoszony ROKIEM OTWARTEJ SZKOŁY. W odpowiedzi na ministerialną inicjatywę w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie podjęto szereg działań mających na celu rozwijanie współpracy oraz motywowanie nauczycieli do jeszcze większej aktywności w tym zakresie. Zorganizowano spotkania stacjonarne i  online mające na celu poinformowanie o  planowanych w ośrodku przedsięwzięciach oraz umożliwiające nauczycielom wymianę doświadczeń w ramach priorytetowego obszaru. Zaproszono również wszystkie szkoły i placówki oświatowe z naszego regionu do udziału w konkursie o tytuł Regionalnego Lidera Otwartej Szkoły/Placówki. Udział w konkursie umożliwił nauczycielom prezentację własnych pomysłów i osiągnięć w zakresie „otwierania” placówek na wiele różnych obszarów i wartości.

„Szkoła otwarta to taka, która nie zamyka się na kulturę, sztukę, sport i środowisko lokalne”. Taką definicję zamieszczono na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej. Nie przedstawiono bardziej szczegółowych informacji, wskazówek, podpowiedzi, w jaki sposób mają postępować nauczyciele, aby szkoła była „otwarta”. Trudno jednak o precyzyjny katalog działań, bo przecież każda placówka jest inna, każda ma inne potrzeby, ale też inne możliwości, zasoby i potencjał, funkcjonuje w innym środowisku. W związku z tym każda szkoła, przedszkole czy placówka powinna „otwierać się” inaczej. Nieoceniona jest tutaj pewna umiejętność wzajemnego rozpoznania potrzeb z jednoczesnym optymalnym wykorzystaniem lokalnego potencjału.

Prace zgłoszone na konkurs i zawarte w nich opisy działań podejmowanych w ramach „otwierania” placówek na otaczający świat, są świadectwem tego, że nauczyciele posiadają kompetencje i co ważniejsze, troszczą się o to, aby wyposażać w nie swoich uczniów.

Do konkursu przystąpiły 54 placówki realizujące różne zadania na różnych etapach edukacyjnych. Nagrody i wyróżnienia przyznano w dwóch kategoriach: przedszkola i szkoły podstawowe oraz gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne. Komisja pracowała prawie dwa ty-godnie.

Uroczystym podsumowaniem zadania była konferencja pt. „Regionalny Lider Otwartej Szkoły/Placówki – prezentacja przykładów dobrej praktyki”, w ramach której ogłoszono wyniki konkursu  (30 maja, Aula „Forum” RODN „WOM” w Częstochowie).

LAUREACI W KATEGORII PRZEDSZKOLA, SZKOŁY PODSTAWOWE

I miejsce

– Barbara Marchewka, Renata Suszek, Iwona Pluta-Łyszczarz, Katarzyna Kot – „Choroń – Miejsce bliskie sercu – projekt edukacyjny” – Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Choroniu

II miejsce

– Urszula Mazurek-Deska, Marzena Bęben, Justyna Cichoń-Dec – „Otwieramy szkolne bramy” – Szkoła Podstawowa im. Wołyńskiej Brygady Kawalerii w Miedźnie

III miejsce (ex aequo)

– Maria Czerwik, Ilona Nowak, Ewa Rakowska – „Gminna Olimpiada sportowa przedszkolaków” – Przedszkole Publiczne w Poczesnej

– Agnieszka Lewandowska, Anna Dul, Anita Rebane-Jakubczyk, Elżbieta Kisiel – „Wachlarz możliwości” – Szkoła Podstawowa w Olsztynie

– Iwona Pilińska, Agata Szczepańczyk, Edyta Kubarska, Agnieszka Srokosz, Justyna Ligmanowska – „Nasze Przedszkole – Nasz Drugi Dom” – Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 43 w Częstochowie

Wyróżnienia

– Beata Sobczak-Kuca, Beata Serwa – „Otwierajmy horyzonty” – Szkoła Podstawowa nr 31 z Oddziałami Integracyjnymi w Częstochowie

– Agnieszka Ryś, Artur Kita, Krzysztof Górecki –„ Działania podjęte przez  Szkołę Podstawową nr 14 im. Henryka Sienkiewicza w Częstochowie w ramach konkursu Regionalny Lider Otwartej Szkoły” – Szkoła Podstawowa nr 14 im. H. Sienkiewicza w Częstochowie

– Daria Adamczyk, Edyta Pryt, Bożena Kownacka, Agnieszka Kawalec – „Otwarta szkoła kluczem do sukcesu” – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 5 w Częstochowie

– Małgorzata Siluk, Teresa Lukosek, Agata Seget – „Z lublinieckiej Jedynki w meandry wiedzy, aktywności i kultury” – Szkoła Podstawowa nr 1 im. M. Konopnickiej w Lublińcu

LAUREACI W KATEGORII GIMNAZJA, SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE

I miejsce

– Małgorzata Wojtowicz, Beata Pusz, Anna Haczyk, Monika Matyja – „Trzeba mieć tylko odwagę chcieć” – Zespół Szkół Przemysłu Mody i Reklamy im. W.S. Reymonta w Częstochowie

II miejsce

– Małgorzata Gzyl, Ewa Nowak, Iwona Śleziona-Plawgo, Katarzyna Czakiert – „Rozwinąć skrzydła” – Gimnazjum w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ciasnej

III miejsce

– Urszula Burska-Combik, Mariola Kluba, Grażyna Jędrak, Aneta Banaszczyk – „Tak dla mojego gimnazjum” – Gimnazjum im. Kazimierza Wielkiego w Krzepicach

Wyróżnienia

– Aleksandra Przygódzka, Magdalena Hadaś, Anna Adamus-Lamch, Alicja Janowska

– „Lubimy interesujące działania eksperymentalne i rozwijające” – Zespół Szkół we Wrzosowej

– Edyta Jankowska, Eliza Kulińska, Katarzyna Tazbir, Urszula Zaleska – „Słowacki to nie szkoła… to styl życia”  – I Liceum Ogólnokształcące im. J. Słowackiego w Częstochowie

W spotkaniu uczestniczyło 80 zaproszonych nauczycieli i dyrektorów szkół oraz placówek. Laureaci przedstawili swoje pomysły, działania i sukcesy. Dla uczestników konkursu było to uwieńczenie często wieloletniej pracy, licznych i różnorodnych wysiłków na rzecz otwierania się placówki na środowisko i działań przygotowujących wychowanków do mądrego funkcjonowania we współczesnym świecie.

Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną opublikowane na łamach „Częstochowskiego Biuletynu Oświatowego” w numerach 100 i 101.

Katarzyna Wąsowicz, Sylwia Kurcab, Aleksandra Krawczyk – nauczyciele konsultanci RODN „WOM” w Częstochowie

ROK OTWARTEJ SZKOŁY Z RODN „WOM” w Częstochowie – podsumowanie działańROK OTWARTEJ SZKOŁY Z RODN „WOM” w Częstochowie – podsumowanie działań ROK  OTWARTEJ  SZKOŁY Z RODN  „WOM”  w Częstochowie – podsumowanie działań