Rozwijanie kompetencji językowych i kulturowych poprzez reklamę wideo

Rozwijanie kompetencji językowych i kulturowych poprzez reklamę wideo26 stycznia 2017 r. nauczyciele języka francuskiego uczestniczyli w warsztatach metodycznych pt. „Rozwijanie kompetencji językowych i kulturowych poprzez reklamę wideo”.

Spotkanie  prowadzili nauczyciele-konsultanci RODN „WOM” w Częstochowie: Barbara Kosta i Ewelina Makowska. Celem warsztatów była prezentacja rozwiązań metodycznych służących uatrakcyjnieniu lekcji języka francuskiego poprzez wykorzystanie zasobów Internetu.

Pierwsza część szkolenia obejmowała ogólną prezentację dotyczącą historii reklamy. Natomiast w części warsztatowej nauczyciele mieli okazję zapoznać się z materiałami dydaktycznymi online dot. reklamy oraz wykonać ćwiczenia interaktywne.  Poznali również  praktyczne sposoby wykorzystania reklam wideo, pozwalające rozwijać kompetencje językowe i kulturowe uczniów.

Dzięki szkoleniu nauczyciele mogli poznać nowe formy pracy z reklamą, wymienić się doświadczeniami oraz wzbogacić swój warsztat pracy.

Barbara Kosta
nauczyciel-konsultant RODN „WOM” w Częstochowie

Rozwijanie kompetencji językowych i kulturowych poprzez reklamę wideo Rozwijanie kompetencji językowych i kulturowych poprzez reklamę wideo