Warsztaty we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem-Europa Języków i Kultur oraz Ambasadą Belgii

„Rozwijanie sprawności mówienia w oparciu o dokumenty audiowizualne i technologie informacyjno-komunikacyjne”Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie gościł, 15 marca 2017 r., nauczycieli języka francuskiego, którzy  uczestniczyli w warsztatach metodycznych pt. „Rozwijanie sprawności mówienia w oparciu o dokumenty audiowizualne i technologie informacyjno-komunikacyjne”.

Spotkanie  prowadziły: Renata Klimek-Kowalska, wiceprzewodnicząca Polskiego Stowarzyszenia –Europa Języków i Kultur, Manon Cuppens, lektorka klas frankofońskich na Śląsku, oddelegowana  przez Ambasadę Belgii – Przedstawicielstwo Dyplomatyczne Walonii-Brukseli w Warszawie oraz Barbara Kosta, nauczyciel-konsultant RODN ”WOM” w Częstochowie.  Celem warsztatów było kształcenie kompetencji komunikacyjnych poprzez gry dydaktyczne, praktyczne wykorzystanie materiałów filmowych oraz francuskojęzycznych zasobów edukacyjnych dostępnych w serwisach internetowych.

Podczas szkolenia zaprezentowano gry dydaktyczne typu : Dixit, Times up Family, Imagidés, Unanimo, Dobble etc., służące rozwijaniu sprawności mówienia oraz różnorodne sposoby wykorzystania krótkich filmów belgijskich i piosenek francuskojęzycznych, będących nośnikiem informacji kulturowych i kształtujących podstawowe kompetencje językowe. Nauczyciele zapoznali się również z portalami francuskojęzycznymi oferującymi interaktywne ćwiczenia online.

Barbara Kosta
nauczyciel-konsultant RODN „WOM” w Częstochowie

„Rozwijanie sprawności mówienia w oparciu o dokumenty audiowizualne i technologie informacyjno-komunikacyjne”  „Rozwijanie sprawności mówienia w oparciu o dokumenty audiowizualne i technologie informacyjno-komunikacyjne”