Seminarium na temat pracy z uczniem cudzoziemskim

14 września 2017 r. w siedzibie naszej placówki odbyło się seminarium na temat pracy z uczniem cudzoziemskim, zorganizowane przez Kuratorium Oświaty w Katowicach we współpracy z RODN „WOM” w Częstochowie.
Konferencję otworzyła pani Alicja Janowska, dyrektor Delegatury w Częstochowie Kuratorium Oświaty w Katowicach. Następnie prelegenci pani Marzena Zabiegała (Kuratorium Oświaty w Katowicach) oraz pani Barbara Matczak (Delegatura w Częstochowie Kuratorium Oświaty w Katowicach) zaprezentowały aspekty prawne regulujące edukację uczniów cudzoziemców. Na podstawie doświadczeń Wielkiej Brytanii przedstawiły również sposoby udzielania wsparcia uczniom wywodzącym się z różnych kultur. W drugiej części seminarium nauczycielki pani Joanna Myślikowska (Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Częstochowie) oraz pani Anna Sosna (Szkoła Podstawowa nr 35 w Częstochowie) podzieliły się swoim doświadczeniem w zakresie realizacji edukacji wielokulturowej i antydyskryminacyjnej. Uczestnicy poznali różne sposoby kształtowania kompetencji międzykulturowych uczniów, m.in. na przykładzie projektów: „Kultura, która odeszła — częstochowscy Żydzi” oraz „Tacy sami”, realizowanego w ramach ogólnopolskiego projektu Amnesty International.

Dorota Liberda, nauczyciel-konsultant RODN „WOM” w Częstochowie