Sprawozdanie z konferencji „Edukacja włączająca dziecka z niepełnosprawnością”


Edukacja włączająca dziecka z niepełnosprawnością9 lutego 2016 r. w RODN „WOM” w Częstochowie odbyła się konferencja „Edukacja włączająca dziecka z niepełnosprawnością”.

Konferencja kierowana była do nauczycieli przedszkola i innych form wychowania przedszkolnego, którzy na co dzień pracują z dzieckiem z niepełnosprawnością. Bardzo duża frekwencja uczestników świadczyła o dużym zainteresowaniu tematyką pracy z dzieckiem z różnego typu niepełnosprawnościami.

Celem konferencji było wyposażenie nauczycieli w najnowszą wiedzę z zakresu organizacji kształcenia specjalnego oraz przedstawienie praktycznych rozwiązań pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością w różnych typach przedszkoli: ogólnodostępnych, integracyjnych i specjalnych.

Edukacja włączająca dziecka z niepełnosprawnościąKonferencja składała się z dwóch części. Pierwsza część poświęcona była aspektom prawnym i organizacyjnym związanym z kształceniem specjalnym. W drugiej części omówiono przykłady dobrych praktyk, gdzie prezentowały się przedszkola: Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 35 w Częstochowie, Przedszkole Specjalne nr 24 przy Zespole Szkół Specjalnych nr 23 w Częstochowie, Miejskie Przedszkole nr 22 im. M. Montessori przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Częstochowie, Miejskie Przedszkole nr 31 w Częstochowie.

Konferencję przygotowali nauczyciele konsultanci RODN „WOM” w Częstochowie: Jadwiga Mielczarek, Aneta Żurek.

Materiały z konferencji:

Aneta Żurek „Dziecko z niepełnosprawnością w przedszkolu”

Jadwiga Mielczarek „Diagnoza przedszkolna – wspomaganie rozwoju dziecka w przedszkolu”

Anna Krukowska, Jolanta Stanisz „W integracji – razem, blisko, społecznie”

Katarzyna Kukuła, Katarzyna Kutynia „Metody pracy z dzieckiem z autyzmem w przedszkolu”

Dr Anna Kowalińska, Katarzyna Nowak „Odkryjmy Montessori jeszcze raz”

Lidia Krotla, Katarzyna Muszka, Justyna Szczepocka „Plan Daltoński w pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych w przedszkolu”

Edukacja włączająca dziecka z niepełnosprawnością Edukacja włączająca dziecka z niepełnosprawnością Edukacja włączająca dziecka z niepełnosprawnością

Edukacja włączająca dziecka z niepełnosprawnością Edukacja włączająca dziecka z niepełnosprawnością Edukacja włączająca dziecka z niepełnosprawnością