Sprawozdanie z konferencji „Problemy wychowawcze czy zespół Aspergera?”


konferencja - Problemy wychowawcze czy zespół Aspergera?

6 kwietnia 2016 r. w RODN „WOM” w Częstochowie odbyła się konferencja „Problemy wychowawcze czy zespół Aspergera?”

Konferencja kierowana była przede wszystkim do nauczycieli, specjalistów i rodziców, którzy na co dzień pracują z dzieckiem, uczniem z zespołem Aspergera. Temat podjęty podczas spotkania okazał się być niezwykle ważny, gdyż wydarzenie to cieszyło się ogromnym zainteresowaniem z Państwa strony. Ze względu na ograniczone warunki lokalowe nie mogliśmy zaprosić wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w konferencji, dlatego planujemy kolejne spotkanie z tego zakresu tematycznego  jesienią 2016 roku.

Konferencja odbyła się w ramach obchodów Światowego Dnia Świadomości Autyzmu (2 kwietnia). Tegoroczna akcja odbywała się pod hasłem „Autyzm. Poznaj, zanim ocenisz”.

Celem konferencji, poza wzbudzeniem refleksji związanej z  funkcjonowaniem osób ze spektrum autyzmu w naszym społeczeństwie, było wyposażenie nauczycieli, specjalistów, zainteresowanych osób, w niezbędną wiedzę z zakresu funkcjonowania osób ze spektrum autyzmu oraz przedstawienie praktycznych wskazówek dotyczących  włączania osób z zespołem Aspergera w system szkolny.

Konferencję przygotowała nauczyciel konsultant RODN „WOM” w Częstochowie: Aneta Żurek.

Materiały z konferencji:
Aneta Żurek
Iwona Kowalska
Urszula Wiklińska
Anna Płusa
Nina Zawidniak
Iwona Olszówka

konferencja - Problemy wychowawcze czy zespół Aspergera? konferencja - Problemy wychowawcze czy zespół Aspergera? konferencja - Problemy wychowawcze czy zespół Aspergera?