Sprawozdanie z konferencji „Rola wychowania przedszkolnego w procesie wspomagania rozwoju dziecka”


konferencja „Rola wychowania przedszkolnego w procesie wspomagania rozwoju dziecka”

26 kwietnia 2016 r. w RODN „WOM” w Częstochowie odbyła się konferencja „Rola wychowania przedszkolnego w procesie wspomagania rozwoju dziecka”. Konferencja adresowana była przede wszystkim do nauczycieli przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz innych form wychowania przedszkolnego a także do rodziców.

Tematy podjęte podczas spotkania okazały się być niezwykle ważne, gdyż wydarzenie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem.  Celem konferencji było przedstawienie metod i form wspomagania wszechstronnego rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym.

Ważne zmiany wprowadzone nowelizacją ustawy przedstawiła Jadwiga Mielczarek, nauczyciel konsultant RODN „WOM” w Częstochowie w wystąpieniu Zmiany w edukacji  przedszkolnej – nowelizacja ustawy o systemie oświaty”.

konferencja „Rola wychowania przedszkolnego w procesie wspomagania rozwoju dziecka” Dr Maria Królica, wykładowca Akademii im. J. Długosza w Częstochowie wygłosiła wykład „Z filozofii i historii dramy jako metody edukacyjnej”. Przedstawiła dramę jako metodę oddziaływania wychowawczego i nauczającego, która ma bogatą tradycję w wielu krajach. Duże zróżnicowanie edukacyjne krajów stosujących te założenia spowodowały, że ukonstytuowały się różne rodzaje dramy  – drama angielska, drama włoska, drama polska itd. Nadal pozostaje jednak wspólna dla nich wszystkich idea wspomagania rozwoju dzieci.  

„Wyobraźnia źródłem inspiracji i aktywności plastycznej” – to temat wystąpienia Sylwii Kurcab, nauczyciela konsultanta RODN „WOM” w Częstochowie, która szczególną uwagę zwróciła na  twórczość dzieci jako uniwersalny środek, służącę do wypowiadania najgłębszych pragnień i przeżyć, wzlotów myśli twórczej, realizacją najskrytszych marzeń dostarczających uśmiechu i szczęścia.

konferencja „Rola wychowania przedszkolnego w procesie wspomagania rozwoju dziecka” „Teatrzyk kamishibai – ciekawy sposób rozwijania kompetencji czytelniczych u najmłodszych”  omówiła Anna Hiller, nauczyciel bibliotekarz PBP RODN „WOM” w Częstochowie. Jest to teatr ilustracji, wykorzystujący kartonowe plansze z obrazkami  oraz drewniany bądź kartonowy teatrzyk w formie skrzynki.

W ramach przykładów dobrej praktyki Izabela Ptak, nauczyciel  Miejskiego Przedszkola nr 15 w Częstochowie, podzieliła się z uczestnikami konferencji swoimi doświadczeniami z realizacji  innowacji pedagogicznej  „Scena w przedszkolu”. Natomiast  Anna Kowalińska oraz Katarzyna Nowak z  Miejskiego Przedszkola nr 22 im. M. Montessori  w Częstochowie przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Częstochowie, przedstawiły temat „Edukacja matematyczna w pedagogice Marii Montessori”. Wystąpienie wzbogacone zostało nagranymi filmami, prezentującymi metodę Marii Montessori, w której dziecko obserwuje, słucha i wykonuje (działa).

Jadwiga Mielczarek, nauczyciel konsultant RODN „WOM” w Częstochowie

Materiały z konferencji:
Jadwiga Mielczarek
dr Maria Królica
Sylwii Kurcab
Anna Hiller
Izabela Ptak
Anna Kowalińska i Katarzyna Nowak

 konferencja „Rola wychowania przedszkolnego w procesie wspomagania rozwoju dziecka” konferencja „Rola wychowania przedszkolnego w procesie wspomagania rozwoju dziecka” konferencja „Rola wychowania przedszkolnego w procesie wspomagania rozwoju dziecka” konferencja „Rola wychowania przedszkolnego w procesie wspomagania rozwoju dziecka”