Światowy Tydzień Mózgu w RODN „WOM” w Częstochowie

W Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie, 12 marca 2018 roku, kolejny raz odbyło się seminarium połączone z warsztatami dla uczniów szkół podstawowych nt. „Jak uczy się mózg?”. Była to już czwarta edycja zajęć w naszym Ośrodku organizowana w ramach obchodów Światowego Tygodnia Mózgu, który w 2018 roku przypadał w dniach 12–17 marca. To międzynarodowe święto nauki zostało zapoczątkowane w 1996 roku, w Polsce obchodzone jest od 1999 roku.
Celem zajęć organizowanych w naszym ośrodku było przekazanie aktualnej wiedzy na temat budowy i funkcjonowania uczącego się mózgu. Podczas spotkania, które prowadziły Pani Jadwiga Mielczarek i Pani Sylwia Kurcab, nauczyciele-konsultanci RODN „WOM” w Częstochowie, uczniowie wraz z nauczycielami wysłuchali wykładu pt. „Jak uczy się mózg?”, a następnie mieli możliwość sprawdzenia swoich umiejętności, uczestnicząc w „Konkursie Logicznego Myślenia”. Odbyły się również warsztaty dla uczniów, które przeprowadziła Pani Justyna Milejska-Cień, nauczyciel Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w  Kruszynie.
W zajęciach wzięły udział następujące placówki: Szkoła Podstawowa nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Częstochowie, Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w  Kruszynie, Szkoła Podstawowa nr 32 im. J. Dudy-Gracza w Częstochowie, Szkoła Podstawowa im. Integracji Europejskiej w Przybynowie, Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Kulejach, Szkoła Podstawowa im. św. Jana de La Salle w Częstochowie.
Zgłębienie wiedzy o ludzkim mózgu było ciekawym intelektualnym przeżyciem, a także impulsem do upowszechniania aktywności, które sprzyjać będą jego rozwojowi. Mamy nadzieję, że udział uczniów i nauczycieli w zajęciach przyczyni się do zgłębiania i popularyzowania wiedzy o skutecznych sposobach uczenia się.

Jadwiga Mielczarek, nauczyciel-konsultant RODN „WOM” w Częstochowie