Szkolenia w zakresie awansu zawodowego nauczycieli

W dniach 10.09. –17.09.2019 r. odbyły się w RODN „WOM” w Częstochowie szkolenia dla nauczycieli rozpoczynających staż na kolejny stopień awansu zawodowego. Podczas spotkań dokonano analizy aktów prawnych dotyczących uzyskiwania kolejnych stopni awansu zawodowego przez nauczycieli stażystów, kontraktowych i mianowanych. Omówione zostały wymagania niezbędne do uzyskania poszczególnych stopni awansu zawodowego. Nauczyciele dowiedzieli się, jak napisać plan rozwoju zawodowego oraz jaką dokumentację załączyć do wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego i kwalifikacyjnego. Był także czas na zadawanie pytań i rozmowy indywidualne z prowadzącymi – Jadwigą Mielczarek, Katarzyną Wąsowicz i Aleksandrą Krawczyk, nauczycielami-konsultantami RODN „WOM” w Częstochowie. Zapraszamy na kolejne spotkania, w okresie ferii zimowych z tej tematyki, adresowane szczególnie do nauczycieli pełniących funkcję opiekunów stażu, w zakresie opieki nad nauczycielami stażystami oraz opracowywania przez nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna stażu projektu oceny pracy nauczyciela stażysty za okres stażu.

Jadwiga Mielczarek, nauczyciel-konsultant RODN „WOM” w Częstochowie