Szkolenie dla nauczycieli z Polski i zagranicy w ramach projektu Erasmus+

Praca pod czujnym okiem prowadzących szkolenie (prowadząca Marta Lipska) 4. Współpraca przy tworzeniu kreatywnych ćwiczeń online (prowadzące: Marta Lipska, Ewelina Makowska)W listopadzie 2018 r. nauczyciele-konsultanci RODN „WOM” w Częstochowie, panie Marta Lipska i Ewelina Makowska, przeprowadziły trzydniowe szkolenie w języku angielskim dla grupy nauczycieli z Polski, Chorwacji, Grecji, Hiszpanii, Włoch i Węgier z zakresu stosowania nowoczesnych narzędzi TIK. Uczestnikami szkolenia byli nauczyciele ze szkół partnerskich realizujących projekt pt. „Wiem, skąd jestem”, w ramach Programu Unii Europejskiej Erasmus+ KA229 – Projekty Współpracy Szkół, którego koordynatorem jest Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Jamkach-Korzonku.

Uczestnicy szkolenia:

  1. poznali aplikacje do nauki i testowania wiedzy uczniów,
  2. nabyli umiejętność tworzenia własnych zestawów do nauki w wybranych aplikacjach,
  3. rozwinęli umiejętność korzystania z narzędzi TIK w celu urozmaicenia lekcji, zaktywizowania uczniów oraz wzmocnienia ich przedsiębiorczości, kreatywności, twórczego myślenia i działania.

Każdy kraj pilnie pracuje (prowadząca Ewelina Makowska)Szkolenie przebiegało w miłej i serdecznej atmosferze nauki oraz zabawy nowoczesnymi technologiami. Nauczyciele wrócili do swoich krajów z nowymi umiejętnościami i pomysłami na atrakcyjne zajęcia dydaktyczne.

Wszystkich Państwa realizujących projekty międzynarodowe zapraszamy do skorzystania ze szkoleń prowadzonych w RODN „WOM” w Częstochowie. Językiem szkolenia może być język angielski, niemiecki, francuski lub polski.

Marta Lipska,
nauczyciel-konsultant RODN „WOM” w Częstochowie

Fot. Marcin Błoch

Międzynarodowa ekipa zakończyła szkolenie (prowadzące: Marta Lipska, Ewelina Makowska) Wykorzystanie narzędzi mobilnych i komputerów stacjonarnych Praca na wspólnej wirtualnej tablicy Z nowoczesnymi technologiami nie ma czasu na nudę Współpraca przy tworzeniu kreatywnych ćwiczeń online (prowadzące: Marta Lipska, Ewelina Makowska)   Nauka nowoczesnych technologii to wspaniała zabawa (prowadząca Ewelina Makowska)