Tablica interaktywna na zajęciach z języka obcego


Tablica interaktywna na zajęciach z języka obcego4 lutego 2016 r. RODN „WOM” w Częstochowie zorganizował nieodpłatne warsztaty z zastosowania tablicy interaktywnej na zajęciach z języka obcego dla nauczycieli gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Nauczyciele konsultanci prowadzący warsztaty: Ewelina Makowska i Marta Lipska zapoznały uczestniczki z funkcjami tablicy interaktywnej, szczególnie przydatnymi na lekcjach językowych. Przedstawiły strony internetowe, które warto wykorzystać w procesie dydaktycznym oraz zaproponowały ćwiczenia aktywizujące uczniów. Uczestniczki szkolenia w miłej i twórczej atmosferze zdobywały nową wiedzę oraz dzieliły się swymi pomysłami i rozwiązaniami metodycznymi.

Ewelina Makowska i Marta Lipska