Teatr szkolny – wyzwanie i satysfakcja

Teatr szkolny – wyzwanie i satysfakcja5 października 2016 r. w RODN „WOM” w Częstochowie odbyły się warsztaty „Teatr szkolny – wyzwanie i satysfakcja”. Podczas spotkania prezentowały swoje doświadczenia w prowadzeniu koła teatralnego p. Grażyna Tatarek i Renata Wojciechowska, nauczycielki Zespołu Szkół im. B. Prusa w Częstochowie. Elementami warsztatów były: praca nad słowem, ćwiczenia dykcyjne, interpretacja tekstu w oparciu o repertuar wielkich mistrzów – A. Fredry, Moliera, K.I. Gałczyńskiego, scenografia, muzyka i ruch sceniczny. Uczestniczki spotkania chętnie zaangażowały się w etiudy teatralne, których głównymi reżyserami byli uczniowie. Podczas szkolenia nauczyciele obejrzeli „Orfeusza w piekle” wg K. I. Gałczyńskiego w wykonaniu młodych aktorów koła teatralnego Zespołu Szkół im. B. Prusa w Częstochowie. Spotkanie stało się również miejscem do dyskusji nad wychowawczą funkcją teatru i potrzebą rozwijania kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży.

Sylwia Kurcab, nauczyciel konsultant RODN „WOM” w Częstochowie, organizator warsztatów

Teatr szkolny – wyzwanie i satysfakcja Teatr szkolny – wyzwanie i satysfakcja Teatr szkolny – wyzwanie i satysfakcja Teatr szkolny – wyzwanie i satysfakcja Teatr szkolny – wyzwanie i satysfakcja Teatr szkolny – wyzwanie i satysfakcja  Teatr szkolny – wyzwanie i satysfakcja Teatr szkolny – wyzwanie i satysfakcja Teatr szkolny – wyzwanie i satysfakcja  Teatr szkolny – wyzwanie i satysfakcja